Sveriges covidstrategi har utgått ifrån det ofta upprepade mantarat att ”alla som kan jobba hemifrån ska jobba hemifrån”.

Men det förutsätter att de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån skyddas, som busschaufförer, anställda i handeln, de som utför landets transporter och naturligtvis vårdpersonal, något som tyvärr inte har fungerat.

Bland LO:s grupper, de som står för samhällsservice och ser till att grundläggande samhällsfunktioner fungerar, drabbas i betydligt högre grad av såväl sjukdom som dödsfall i covid-19.

Samtidigt har Region Stockholms Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin konstaterat att samstämmigheten mellan inkomst och dödsfall i corona varit lika hemsk som tydlig. De med lägst inkomst drabbas hårdast.

Överlägset lägst andel dödsfall finns i gruppen ”hög inkomst”.

Dessa fakta måste få genomslag i prioriteringslistan för vaccinationsordningen.

Riskgrupper och vårdpersonal är de självklara grupper som först måste vaccineras. Men därutöver måste ytterligare en prioriteringsordning införas utifrån risk och utsatthet i yrket.

En busschaufför i kollektivtrafiken måste kunna få sitt vaccin innan vaccinet erbjudes dem som kan jobba hemma.

Som Arbetets ledarsida tidigare har skrivit så krävs det också mer stöd till både anställda och företag i speciellt utsatta branscher.

Här har vi till exempel restaurangverksamhet och stora delar av handeln som ju är helt beroende av att kunna välkomna människor på plats.

Stänger man ned måste det åtföljas av stöd för att garantera företagens överlevnad.

LO:s förslag att göra det möjligt för permitteringar på 100 procent är därför utmärkt. Hellre en tillfällig nedstängning med kraftiga stödåtgärder under den intensiva och akuta tid som nu följer än att företag och arbetstillfällen försvinner för alltid.

Efter ett års pandemi står vi ju nu ändå med en arbetslöshet som närmar sig historiska höjder. Denna arbetslöshet får inte bita sig fast. 

Det är därför också hög tid att få ett stopp på den okontrollerade arbetskraftsinvandring.

Den okontrollerade arbetskraftsinvandringen kom till sedan Alliansen och Miljöpartiet 2008 kom överens om att ta bort arbetsmarknadsprövningen, mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vilja.

De stora negativa effekterna av denna lag har ytterligare förstärkts under åren och det ser i dagsläget ut som att en riksdagsmajoritet för en ändring snart kan skapas, men arbetet måste gå snabbare. 

Medan arbetslösheten ökar på grund av pandemin ska det inte vara möjligt för företag att ta sig in på marknaden genom att importera billig arbetskraft.

Det leder till dumpade löner, ofta usla villkor för dem som kommer hit, arbetskraftstrafficking, att vi etablerar en osund företagsmiljö med osund konkurrens i Sverige och en arbetslöshet som biter sig fast på en hög nivå.

Det akut viktigaste är dock att låta LO-anslutna som inte kan jobba hemifrån och som håller igång Sveriges viktiga samhällsfunktioner få sina vaccin.