När jag, innan pandemirestriktionerna, rest runt i landet och träffat medlemmar och förtroendevalda i Byggnads var en av de främsta trygghetsfrågorna som ständigt kom upp oron för hur pensionen ska bli.

Byggnadsarbetare ser med egna ögon hur vänner och kollegor som arbetat hårt och givit allt till sina arbeten, inte får samma sak tillbaka från samhället när pensionsdagen kommer.

Jag hör berättelser om änkor och änklingar som tvingas lämna hyrestvåan för att pensionen inte räcker till hyran när man blir ensam kvar.

Jag hör berättelser om människor som arbetat ett helt liv, men där pensionen inte räcker till att köpa julklappar till barnbarnen.

Jag har mött unga killar och tjejer på byggena berätta om sina föräldrars usla pensioner och insett att pensionerna för vanligt folk är en samhällsfråga med långa tentakler.

Vi kommer ta fram konkreta och genomarbetade förslag på hur dagens pensionssystem kan ändras så att vanliga LO-jobbare får en pension som går att se fram emot med trygghet och tillförsikt

Johan Lindholm

Vårt arbetsliv och vårt samhälle är djupt orättvist och ojämlikt. Medlemmarna i Byggnads och andra LO-förbund har ofta tunga jobb som sliter ner kroppen.

Ändå har pensionsåldern höjts. Det nya idealet är att gå i pension vid 67 år, och på sikt 69 år. Långt ifrån alla klarar i dag att arbeta hela vägen till pensionen vid 65 års ålder, för att kroppen säger nej.

Då drabbas arbetarna med sönderarbetade kroppar dubbelt med en i princip avskaffad sjukpension och därefter med sänkt ålderspension som inte tar hänsyn till att många har arbeten som gör att de är utslitna vid 57.

Skulle 100 byggjobbare som arbetat i yrket i 40 år samlas i en byggbod, och alla som har belastningsskador och värk ombads att lämna boden, skulle bara 15 personer stanna kvar.

I våra yrken är det få som klarar av att jobba till 65 utan att få bestående men. Och vi är inte ensamma.

Dagens pensionssystem sänker pensionerna för alla när den genomsnittliga livslängden ökar. För delar av LO-kollektivet så ökar dock inte livslängden, och de som dör i förtid får likväl sänkt pension de få år de lever som pensionärer.

Det är orimligt att Sverige har ett pensionssystem som glömt bort att klassamhället existerar och främst är utformat för att ge trygghet för landets finansminister, inte landets löntagare och pensionärer.

Politikerna har länge känt till hur låga nivåerna från dagens pensionssystem är.

När förre statsministern Göran Persson intervjuades i SvD 2017 sa han att ”Vi har skapat världens bästa pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små̊ pensioner.”

För våra medlemmar i Byggnads och våra familjer är detta ingen ironisk randanmärkning. Det är kött och blod. Dagens pensionssystem är ovärdigt Sverige.

Det skapar stress, otrygghet och fattigdom. Det gör att många människor känner en vrede inför hur Sverige behandlar sina medborgare, de som byggt landet och utfört de tyngsta jobben. Politiskt är dagens pensionssystem en tickande bomb.

Det är orimligt att Sverige har ett pensionssystem som glömt bort att klassamhället existerar och främst är utformat för att ge trygghet för landets finansminister, inte landets löntagare och pensionärer

Johan Lindholm

Därför tar Byggnads nu initiativ till en omfattande pensionsutredning, som genomförs i nära samarbete med det fackliga idéinstitut Katalys.

I Byggnads pensionsutredning ”En pension att leva för” kommer vi fokusera på några viktiga delar:

• Hur skulle en svensk Arne-pension eller ”knegar-tillägg” som införs i Danmark och kompenserar utslitna arbetare kunna se ut?
• Hur bör man förändra sjukersättningen så att fler arbetare som är utslitna får möjlighet att gå i förtidspension, men utan att drabbas dubbelt i pensionssystemet?
• Bör man ha olika pensionsålder beroende på hur yrkena ser ut så att olika yrken får full pension vid olika tidpunkter?
• Hur bör dagens allmänna pensionssystem ändras så att alla får en rimlig pension att leva på, men där det fortfarande ska synas i kuvertet att man arbetat ett helt liv och hur finansierar vi det på ett sätt som minskar de ekonomiska klyftorna?

Vi kommer ta fram konkreta och genomarbetade förslag på hur dagens pensionssystem kan ändras så att vanliga LO-jobbare får en pension som går att se fram emot med trygghet och tillförsikt.

Därefter kommer vi att lägga tyngd bakom orden för att förändra dagens pensionssystem och söka stöd bland våra förbundskollegor i LO och driva på de politiska partierna att agera.

De har suttit på händerna länge nog nu. Pensionerna måste upp på bordet i valet 2022. Då är vår utgångspunkt att Byggnads pensionsförslag ska vara en del av en konstruktiv lösning. 

Ett helt arbetsliv måste räcka till en hel pension.