Trumps många utspel för att få sitta kvar vid makten följer samma mönster som vid flera andra statskupper och maktövertaganden.

Här finns lögnerna och smutskastningen.

Här finns talet om nationens fiender som ”folket” måste vända sig emot.

Två steg är dock särskilt viktiga för den som vill ta makten genom att montera ned demokratin.

Det är dels att ta kontroll över rättssystemet, dels att bygga upp ett våldskapital.

Trump misslyckades tidigare i höst med att ta kontroll över rättsväsendet när anklagelserna om valfusk avslogs av USA:s domstolar. 

Och det andra steget, att befästa makten genom våld, såg vi förhoppningsvis Trumplägret misslyckas med i Washington i natt.

Fortsatt segerviss med en alltmer förvrängd verklighetsuppfattning uppmanade Trump sina anhängare att göra motstånd mot valresultatet i syfte att undanröja den elektorsceremoni som skulle ha utsett Joe Biden till president.

Den välregisserade stormningen av USA:s kongressbyggnad avbröts dock när nationalgardet kallades in.

Men vi kan inte negligera den fara som demokratin i USA utsattes för.

BBC:s USA-analytiker menade i natt att Trump aldrig skulle lyckas eftersom han inte har någon lojal militär eller polis bakom sig.

Det här manar till eftertanke för Sverige och övriga demokratier.

Men vad hade hänt om delar av nationalgardet eller någon av de många olika poliskårer som finns i USA i natt hade instämt i talet om valfusk, ställt sig på Trumps sida och deltagit i det Trumpanhängarna kallar ett ”uppror till försvar för konstitutionen”?

Kanske var det en sådan vändning som Trump hoppades på medan timmarna gick, innan Trump slutligen rådde sina anhängare att gå hem.

Det här manar till eftertanke för Sverige och övriga demokratier.

Vi måste identifiera hörnstenarna i radikalhögerns planerade väg till maktövertagande. Och förbereda oss för dem.

Vi måste fortsätta värna fri journalistik, ett oberoende rättsväsende och vi måste motarbeta våldsgrupperingar i samhället.

Säga vad man vill om den stora ojämlikhet som på individnivå råder i USA, både när det gäller resursfördelning och rättstillämpning. Men de grundläggande bastionerna på nationsnivå stod i natt emot en attack vars syfte var att störta demokratin.

Vi måste värna dessa demokratins bastioner även i Sverige.