När LO och Svenskt Näringsliv gjorde upp om bättre pensioner och försäkringar i våras satte arbetsgivarna upp ett villkor: Facken måste gå med på kollektivavtal som sträcker sig över minst tre år, annars gäller inte uppgörelsen.

Under hösten har LO-förbunden tecknat nya avtal för de allra flesta branscher, som gäller fram till våren 2023. Därmed uppfyller avtalen villkoret.

Visserligen återstår några branscher där avtal inte har tecknats ännu. Men en dag före julafton skrev Svenskt Näringsliv och LO under uppgörelsen om försäkringar och pensioner definitivt. Därmed gäller den från och med den 1 januari 2021.

Undertecknandet skedde digitalt, efter helgerna ska parterna mötas för att även skriva under med penna och papper.

– Det känns skönt. Några av de förbättringar som nu är på plats har vi drivit väldigt länge, kommenterar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Ett exempel är ersättningen vid arbetssjukdom. Där ska den anställde inte längre behöva visa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen, ett krav som har behandlats på en rad LO-kongresser genom åren.

Den kanske största förändringen är att privatanställda arbetare nu tjänar in avtalspension från 24 års ålder, mot tidigare 25 år. Startåldern sänks sedan till 23 år 2022, och 22 år 2023.

Avtalspensionen, som är ett komplement till den statliga pensionen, blir allt viktigare, och att den tjänas in redan från unga år har avgörande betydelse för pensionens storlek.

– Det här är ett steg på vägen mot LO:s mål om pensioner som sammanlagt motsvarar 70 procent av slutlönen, säger Torbjörn Johansson.

Från och med år 2023 förbättras avtalspensionen även i ett annat avseende. Då börjar pensionsavgifterna att beräknas och betalas in månadsvis, inte en gång om året.

Det har stor betydelse för arbetare som tjänar mycket vissa månader, till exempel genom övertidsarbete och ackordsarbete.

Arbetsgivarna betalar in högre pensionsavgifter – 30 procent av lönen i stället för 4,5 procent – på löner över en viss nivå. Gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp per år, vilket motsvarar 511 500 kronor 2021.

Få LO-medlemmar tjänar så mycket per år. Men när gränsen i stället är 42 625 kronor i månaden kan en del arbetare få del av den höga pensionsavgiften.

I uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO ingår även att arbetsgivarna får en återbetalning av premier som de har betalat in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Återbetalningen, som handlar om miljardbelopp. möjliggörs av att kapitalförvaltningen i försäkringsbolaget AFA givit överskott.