Strejken på tre av Ikeas restauranger kunde brutit ut klockan 11 i dag. Men nu är varslet avblåst, meddelar Hotell- och restaurangfacket, HRF i ett pressmeddelande.

Fackförbundet har nämliget kommit överens med sin motpart Svensk Handel om ett nytt kollektivavtal för restaurang- och caféanställda inom handeln.

Avtalet löper på 29 månader och följer industrins märke, enligt HRF.

Avtalet innehåller också en låglönesatsning och en överenskommelse om en partsgemensam projektgrupp som ska ta fram åtgärder för att öka sysselsättningsgraden hos de anställda.

Dessa åtgärder ska presenteras senast den 15 juni 2021.

– Avtalet ger tryggare anställningar och högre löner och det förtjänar verkligen våra medlemmar, säger Per Persson HRF:s avtalssekreterare.

En stridsfråga under förhandlingarna har varit just låglönesatsningen för de anställda.

Enligt arbetsgivarorganisationen Svensk Handel innehåller visserligen det nya avtalet en låglönesatsning, men de menar att satsningen håller sig inom märket på 5,4 procents löneökning över 29 månader

– Svensk Handel har varit glasklara med att vi står upp för den svenska modellen och industrins lönenormerande roll på svensk arbetsmarknad. Därför är vi nöjda med att vi träffat ett avtal som håller sig inom märkets kostnadsram, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.