Förra veckan sade LO upp bemanningsavtalet då förhandlingarna med Almega Kompetensföretagen strandat.

Nu lägger man ett varsel som bryter ut den 18 december klockan 06 på morgonen och omfattar en nyanställningsblockad, övertidsblockad och en mertidsblockad.

Ett andra steg fortsätter den 7 januari och omfattar då total arbetsnedläggelse för cirka 1 000 personer som är inhyrda på bland annat Volvo personvagnar AB i Olofström och Göteborgs hamn, APM Terminals Gothenburg.

Enligt LO var det frågan om likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen som fick centralorganisationen att utlysa varslet.

– Trots långa förhandlingar har vi inte lyckats att nå fram till en uppgörelse med motparten varför vi tvingas att vidta dessa åtgärder som alla LO-förbunden står bakom. Vi står givetvis till förfogande om motparten vill fortsätta förhandlingarna, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet, i ett pressmeddelande.

Almega har en annan bild av de strandade förhandlingarna.

– Jag beklagar att LO-förbunden har valt att säga upp avtalet och lägga ett varsel om konflikt, i stället för att fortsätta förhandla. LO vill tyvärr inte följa den tecknade pensionsöverenskommelsen om avräkning på kostnaden för införande av avtalspension som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO. De vill ha mer än alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en överenskommelse på arbetsmarknaden om lönenivå, det så kallade märket, men detta är tydligen inte tillräckligt för LO, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen, i ett pressmeddelande.