Seko Sjöfolks sektionsordförande Folke Matrosow är nöjd.

– Det känns bra. Det finns en liten grupp anställda som tycker att företaget bör stå på egna ben, men med skulder på 1 miljard går det inte, säger han.

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att möjligheten att korttidspermittera ska förlängas till 30 juni 2021. Dock kommer den statliga ersättningen att minska jämfört med i dag.

I dag är 440 anställda permitterade på de svenskflaggade båtarna Symphony och Galaxy. Cateringspersonalen är permitterad till 60 procent, jobbar 40 procent. 

Även driftpersonalen kommer att permitteras, oklart hur mycket och på vilket sätt. 

– De har säkerhetstjänst så vi får se hur det blir, säger Folke Matrosow.

Silja hade planerat kryssningar till Visby under november, men flera av dessa ställs in.

– Det är den ökade smittspridningen som ligger bakom beslutet. Vi behöver ju inte bidra till att fler blir sjuka, säger han. 

Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är en stor lättnad att permitteringsstödet finns kvar.

– När smittspridningen nu ökar snabbt igen krävs ytterligare tid och stöd för att företag i de hårdast drabbade branscherna ska hinna ställa om och anpassa sig till en ny verklighet som är hållbar på lång sikt, säger Tallink Siljas vd Marcus Risberg. 

Tallink Silja sade upp 280 anställda i somras. De har förlängd möjlighet till återanställning.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.