Hotell- och restaurangfacket (HRF) varslar om strejk och kan i veckan ta till stridsåtgärder som arbetsnedläggning, blockad mot övertid och nyanställning.

Detta sker samtidigt som hela samhället behöver ta ansvar för att minska den åter accelererande smittspridningen.

Hotell- och restaurangfacket bör ta samma ansvar och avbryta sitt strejkvarsel. 

Besöksnäringen har med anledning av coronapandemin en tuff tid både bakom och framför sig.

Den behovskris som i våras omfamnade hela branschen har onekligen satt sina spår, där exempelvis beläggningsgraderna hos rikets hotell totalt tvärnitade.

Hotellföretagens intäkter minskade med 80 procent i våras och hade det lägsta antalet hotellnätter sedan Tillväxtverket började med inkvarteringsstatistik 1978. 

Restaurangbranschen har förutom drastiskt minskade intäkter och sammankomsttak även ålagts alkoholförbud efter 22:00. Många företagare och medarbetare inom hotell- och restaurangnäringen summerar 2020 som ett förlorat år. 

HRF har nu varslat om strejk med anledning av att man kräver kostnadsökningar över det lönenormerande märket, vilket årets avtalsrörelse satte till 5,4 procent i löneökning över 29 månader.

Konsekvenserna av detta är många, både ekonomiskt och socialt, vilket HRF bör fundera över

MUF

Löneökningens årstakt sätts därför till 2,23 procent. Detta är exempelvis är högre än årstakten som sattes i efterdyningarna av finanskrisen, vilket var en helt annan typ av kris. 

Visita (branschorganisationen för besöksnäringen) accepterar kostnadsökningar inom ramen för märket. Detta grundar sig i att besöksnäringens företag, särskilt i en situation där många medarbetare är korttidspermitterade och företagen är hårt trängda, ska betala lika mycket som företag i andra branscher. 

Sammantaget varslar alltså HRF om strejk inom de två branscher som tagit mest skada av coronapandemin.

Detta är oansvarigt.

Utöver detta hade Sverige en uppenbar problematik med ungdomsarbetslöshet och en hög andel utrikes födda som stod långt från arbetsmarknaden redan innan pandemin.

I oktober uppmättes det högsta antalet långtidsarbetslösa som Arbetsförmedlingen har sett. 

Om strejken blir verklighet kan det hota jobben för ännu fler medarbetare, utöver de medarbetare som redan har förlorat sitt jobb.

Konsekvenserna av detta är många, både ekonomiskt och socialt, vilket HRF bör fundera över.