I dagarna gick Centerpartiets ungdomsförbund ut med sin kampanj Fuck Facken på sin facebooksida. 

I kampanjen påstår de att de kvinnodominerade fackförbunden Handels och Hotell- och restaurangfacket strejkvarslar eftersom de begär mer i lön än den mansdominerade industrin.

Självklart är detta totalt nonsens.

Det enda Handels och HRF vill är att ha precis samma villkor som industrin, inklusive den låglönesatsning som förhandlades fram i och med årets märke. 

När CUF blev rejält kritiserade i kommentarsfältet under sitt Fuck Facken-inlägg tog det inte lång tid innan de tog bort sitt inlägg.

Strax därpå var det dags för nästa ”pudel” då de gick ut och menade de kommunicerat ut sin ståndpunkt på ett ”tillspetsat sätt” och att de tycker det blev tråkigt att det tog bort diskussionen från själva sakfrågan.

De påstår också i sin ursäktstext att de inte tycker att det är bra att fackförbund varslar samtidigt som man förhandlar om las.

Detta är felaktigt det också eftersom förhandlingarna gällande las är avslutade från LO-förbundens sida och också hade det slutdatum det hade för att man skulle bli klar med förhandlingarna innan avtalsrörelsen drog igång.

Kanske beror det på att de inte vågar diskutera sakfrågan med en ideologisk motståndare och att de faktiskt tycker som de först skrev, det vill säga Fuck Facken

Seko Stockholm

Det är bra att kunna skilja på olika förhandlingar även om vi förstår att ungdomarna i CUF, som verkar vara ganska okunniga om den svenska partsmodellen, har lite svårt att hänga med.

I dag är det avtalsrörelsen som gäller och ska vi börja prata las igen så får det bli efter avtalsrörelsen.

Vi i Seko Stockholm tycker också att det här är en viktig sakfråga som inte kan diskuteras nog och erbjöd oss då att ta en debatt om själva sakfrågan men tråkigt nog har inte CUF nappat på vårt erbjudande ännu.

Det är såklart märkligt att ett ungdomsförbund först påstår sig vilja diskutera en fråga som de säger sig tycka är viktig och sedan inte möter vårt erbjudande om en debatt där sakfrågan ska diskuteras.

Kanske beror det på att de inte vågar diskutera sakfrågan med en ideologisk motståndare och att de faktiskt tycker som de först skrev, det vill säga Fuck Facken.

I sådana fall är det ju väldigt trist att de raderade det ursprungliga inlägget och nu inte vågar stå för sina åsikter, även om de fått stor kritik för dessa.

Ifall det faktiskt är vad CUF tycker ska de ju inte hålla på med självcensur utan stå för vad de tycker öppet.

Seko Stockholms erbjudande om debatt kvarstår och CUF vet hur de når oss.

Särskilt trevligt vore det ju om deras ordförande Ida Alterå tog debatten själv eftersom hon gått ut på deras facebooksida och kommenterat frågan.

Kom igen nu Ida, vi väntar på dig!