Trumps första ord när det stod klart att rösträkningen gick honom emot kan ses som smått absurda: ”Om man räknar de lagliga rösterna så vinner vi lätt” var presidentens ord som kablades ut över världen, ord som följdes av anklagelser om valfusk.

USA dväljs fortfarande under den förlorande presidentens aggressiva attacker. Trumps underliggande men tydliga hot om konfrontationer och våldsamheter fortsätter.

Många tar det som bevis för att president Trump har blivit otillräknelig. Antingen som en följd av att hans ego inte kan ta ett nederlag. Eller också för att han i nederlagets stund har blivit ännu mer nyckfull än tidigare.

Men det är varken ologiskt babbel eller nycker som styr USA:s president, varken nu eller under de senaste fyra årens hejdlösa utspel.

Det tillhör i stället radikalhögers grundläggande strategi.

Mönstren från 1930-talet är tydliga och följer vedertagna steg:

Steg ett: Utse en lätt identifierad grupp som skyldig till allt negativt. I nazistisk propaganda blev det de redan utsatta och stigmatiserade judarna. I den fascistiske generalen Francos Spanien utpekades judar och frimurare på 1930-talet för att i hemlig konspiration med kommunister försöka göra Spanien till en judiskbolsjevikisk lydstat.

Och samma mönster syns i dag. I Sverige är det invandrare, främst muslimska invandrare, som sägs hota nationen. I Polen, som knappt har några invandrare, utpekas i stället homosexuella och HBTQ-fria zoner införs av högernationalisterna. Den ungerska extremhögern har kvar judar som den skyldiga grupp som samhället måste renas ifrån.

I Trumps USA var det från början latinamerikaner, därefter har gruppen sakta glidit över till att även utse svarta amerikaner som skyldiga till allt ont.

Steg två: Nästa steg är att förknippa den grupp som utpekats som ond och farlig med motståndare inom politiken, främst socialdemokrater och liberaler.

I nazityskland anklagades liberaler och socialdemokrater för att gå judarnas ärenden. Det var alltså inte bara judarna som måste störtas, utan också eliten, de politiska motståndare som anklagades för att stödja de utpekade judarna i deras onda uppsåt.

I Trumps USA har antirasistorganisationer anklagats för vara styrda av Demokraterna som i sin tur anklagas för att vilja göra USA till en kommunistisk stat ”som Venezuela” (jo, det är säkert, Trump har utslungat just den liknelsen).

Den ondskefulla påverkan från minoritetsgrupper, människorättsorganisationer och Demokrater måste alltså störtas för att inte USA ska förvandlas till en kommuniststat.

Samma mönster att koppla ihop den förment onda gruppen till de politiska motståndarna ser vi även i Sverige när Sverigedemokraterna anklagar Stefan Löfven och numera alla januaripartierna för att medvetet gynna invandrare på ”folkets” bekostnad.

Steg tre: Att ta kontrollen över medierna. En av de första attacker som Benito Mussolinis fascister genomförde i Italien var att slå till mot den socialistiska tidskriften Avanti! i en mordbrand där fyra journalister dödades.

I Tyskland började Adolf Hitler använda ordet ” Lügenpresse” om all oberoende media redan elva år före sitt maktövertagande. Propagandaminister Joseph Goebbels gjorde därefter ordet allmänt känt under de nazistiskt organiserade bokbålen 1933.

I Sverige bedriver Sverigedemokraterna som alla vet sedan länge en massiv hatkampanj mot journalister, i USA har Trumps attacker mot ”ljugande” journalister och talet om ”Fake News” blivit vardagsmat. I Indien vägrade den nuvarande, hindunationalistiske premiärministern Narendra Modi tala med ”ljugande journalister” efter att han tillträdde 2014. I stället startade han en egen radiokanal där han säger sig prata direkt till ”folket”.

Vad journalister skriver i de olika länderna är egentligen oväsentligt, det viktiga för högernationalismen är att journalistikens oberoende ska monteras ned.

Steg fyra: Ta kontroll över rättsväsendet är ett fjärde avgörande steg för ett nationalkonservativt maktövertagande.

Vid det nazistiska maktövertagandet i Tyskland övertog nazisterna kontrollen av rikets rättsväsende då den tyska riksdagen den 23 mars 1933 röstade igenom ”Ermächtigungsgesetz”, fullmaktslagen, som gav Hitler rätt att personligen stifta och ändra lagar.

Och samma försök att krossa rättsväsendets oberoende sker från extremhögern även i dag. 

I Ungern har det styrande nationalkonservativa partiet Fidesz lyckats driva igenom en liknande klausul som de tyska nazisterna 1933. Den högerradikala regeringen har sedan den 30 mars 2020 rätt att själv stifta lagar utan det ungerska parlamentets godkännande. 

Så långt kom aldrig president Donald Trump. Men att forcera utnämningen av en ny domare i högsta domstolen var ett försök av Trump att öka sin kontroll över rättsapparaten. Hans många överklaganden av rösträkningen är också uppenbara försök att tvinga in politisk styrning av rättsväsendet.

Allt pekar dock på att Trumps försök att styra rättsväsendet har misslyckats.

Steg fem: En viktig ingrediens i extremhögerns maktövertagande är också att söndra och skrämma genom ökat våld. Det skedde vid extremhögerns maktövertagande i Spanien likväl som i Tyskland och Italien.

Trump har ett flertal gånger riktat sig direkt till våldsverkare bland de egna anhängarna, med överslätande eller till och med uppmuntrande ord. När den 32-åriga juridikstudenten Heather Heyer blev överkörd och dödad av en vitmaktanhängare under en fredlig demonstration i Charlottesville 2017 ansåg Trump att båda sidor var lika skyldiga till hennes död.

Våldet legitimerades.

Så Trump är inte alls nyckfull. Han följer en rak linje för att ta makten och behålla den, beprövad sedan länge av extremhögerns anhängare i en rad länder.

Vi får se om den amerikanska demokratin är stark nog att slå tillbaka detta angrepp.

På samma sätt lär vi få se om den svenska demokratin verkligen är stark nog att slå tillbaka extremhögerns försök till maktövertagande här hemma när den dagen kommer.

Ska vi lyckas med det är det hög tid att se mönstren.