Avtalet innehåller en extra satsning på yrkesutbildade. Alla på avtalsområdet får också ett extra engångsbelopp om 5 500 kronor.

– Jag står här i dag både som stolt och nöjd. Det här är ett riktigt jäkla bra kollektivavtal som vi har lyckats förhandla fram. Det här är en seger för medlemmarna i Kommunal, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin vid en gemensam pressträff med SKR.

Kommunal hade krävt retroaktiva löneökningar från april efter att avtalet förlängdes på grund av pandemin. Det blev det inte, lönerna höjs från den 1 november.

Däremot får samtliga anställda på SKR/Sobona-avtalet ett engångsbelopp på 5 500 kronor i november.

Löneökningarna fördelar sig så att lönerna ska höjas med i genomsnitt 520 kronor 2020 (motsvarande 2 procent), 530 kronor 2021 (motsvarande 2 procent) samt 380 kronor 2022 (motsvarande 1,4 procent).

Under 2023 finns inga fastslagna belopp. Höjningen ska följa normeringen, det vill säga den höjning som bestäms i Industriavtalet.

Individuell lönesättning gäller även i fortsättningen, det finns alltså inga garantier för att enskilda personer får just dessa belopp.

Ett viktigt krav för Kommunal var 0,5 procent extra, utöver löneökningar enligt märket, till yrkesutbildade. Det blev mer än så – 0,6 procent.

Det motsvarar en löneökning på i genomsnitt drygt 150 kronor, utöver de generella löneökningarna, vid en lön på 26 000 kronor.

– Det ser vi som en av många stora framgångar i det här avtalet. Totalt blir det 1,8 procent på tre år till yrkesutbildade, sade Tobias Baudin.

Kommunal hade historiskt många avtalsyrkanden som gällde arbetstider. Ett av dem var att heltidsmåtten för de som arbetar natt skulle sänkas. Det har de också fått igenom – heltidsmåttet för dem som arbetar ständig natt sänks till 34,2 timmar per vecka.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog sade på pressträffen att arbetet med heltid som norm fortsätter, men att heltidsarbetet skapat vissa problem med schemaläggning, inte minst för nattarbetarna.

– Vi är därför väldigt glada att vi har kunnat få till en arbetstidsförkortning för de som jobbar ständig natt. Våra bedömningar är att heltidsarbetet som norm kommer att förbättras mycket för dem, sade Johan Ingelskog.

Kommunal krävde att de som har visstidsanställning ska få fast anställning efter ett år i stället för två. Det blev en kompromiss – 1,5 år. 

Ett annat krav, som coronapandemin har aktualiserat, var rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti.

Skrivningen om att sommarsemestern kan förläggas till maj eller september blir kvar i det nya avtalet, men Kommunal har fått igenom att de som tvingas lägga sin semester då får 3 000 kronor extra, och upp till 5 000 kronor om semestern läggs ännu tidigare eller senare.

Artikeln är tidigare publicerad av Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.