REPLIK. I en debattartikel i Arbetet skriver Magnus Lindström och Sanna Arnfjorden Wadström från Svensk Industriförening att permitteringsreglerna måste rättas till så att alla företag behandlas lika.

De menar att företag som saknar kollektivavtal diskrimineras då de enligt deras tycke får svårare att få ekonomiskt stöd. 

Till att börja med, i lagens mening kan inte företag diskrimineras utan endast individer.

Sedan kan man tycka saker är orättvist och det har jag full förståelse för. Magnus Lindström och Sanna Arnfjorden Wadström skriver att det är viktigt att alla företag behandlas lika.

Det håller jag med om till fullo. 

Det finns en väldigt enkel lösning på ert problem. Uppmana alla företag att skaffa kollektivavtal

Claes Thim

Då har jag en följdfråga till de företag ni skriver om som saknar kollektivavtal. 88 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och cirka 70 procent är medlemmar i en fackförening

Hur ser ni på principen att alla företag ska konkurrera på lika villkor och att alla anställda får bra arbetsvillkor? Alltså ha kollektivavtal.

Jag kan förstå att ni tycker det är jobbigt för företag som saknar kollektivavtal att få till korttidspermitteringar när man måste fråga de anställda vad de vill och få med sig 70 procent av företagets anställda i beslutet.

Hur tror ni det känns för alla andra företag som ska konkurrera med dessa företag som inte följer branschen villkor? 

De företag som inte behöver betala ut någon tjänstepension, övertidsersättning, OB-tillägg, följa branschens lägstalöner, reglerad arbetstid för att nämna några exempel. 

Det är ungefär här personer som inte gillar kollektivavtal brukar slänga in att företag som saknar kollektivavtal faktiskt kan betala bättre ersättningar än vad kollektivavtalen säger.

Varpå jag svarar: ”Då finns det ingenting som hindrar er att teckna kollektivavtal eftersom det inte inbegriper någon merkostnad utan snarare ger de anställda ett skydd. Samt kollektivavtal reglerar lägstanivåer.”

Det finns en väldigt enkel lösning på ert problem. Uppmana alla företag att skaffa kollektivavtal.

Det gynnar företagen som får arbetsfred och tydliga regler om vad som gäller.

Det gynnar de anställda som får en trygghet på jobbet.

Det gynnar branschen då företagen konkurrerar på lika villkor.