– Många bor på jobbet. Jag har själv varit med på inspektioner på bilverkstäder och restauranger där man kan hitta sovplatser. Det är förfärligt hur man utnyttjar människor och vi kan se inslag av människohandel, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetet har tidigare avslöjat att migrantjobbare på snabbmatskedjan Sushi Yama känner sig utnyttjade.

Granskningen har lett till en debatt om de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring och ett missbruk som göder kriminalitet. 

– Vi ser att utländska arbetare ofta befinner sig i ett underläge. Vissa har rest hit olagligt och det saknas schysta papper på anställning eller så betalas inte skatten, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Enligt henne har den organiserade brottsligheten och problemen med arbetslivskriminaliteten blivit allt större de senaste åren.

– Hur vanlig den är kan jag inte säga. Vi har inga siffror på det, säger hon.

Från statligt håll har mer pengar satsats på vad som upplevs vara ett växande problem.

De senaste tre åren har ett gemensamt projekt där åtta myndigheter samverkat jobbat tillsammans för att utveckla metoder för att komma åt brott i arbetslivet. ”Målsättningen är att svenska företag ska känna att de konkurrerar på lika villkor”, skriver Arbetsmiljöverket i en lägesrapport från förra året.

Farlig arbetsmiljö och regelbrott uppges vara särskilt utbrett i personalintensiva branscher, som bygg-, städ-, transport- och restaurangbranschen.

I vårbudgeten har regeringen ökat stödet för samverkan från 18 miljoner kronor per år till 30 miljoner.

– Det är en stark signal på att man tar de här frågorna på allvar. De senaste tre åren har vi ökat antalet tillslag tillsammans med de andra myndigheterna. Totalt har vi gjort över 3 500 gemensamma inspektioner, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Det vanligaste är, enligt henne, att Arbetsmiljöverket gör inspektioner tillsammans med Polisen och Skatteverket. 

Myndigheterna kontrollerar allt från fallskydd, skyddsutrustning men även om arbetskraften jobbar legalt. Erna Zelmin-Ekenhem säger att det är svårt att uppskatta i vilken omfattning företag missbrukar arbetstillstånd.

– Vi ser effekterna av de eventuella håligheterna som finns i det här systemet.

– På inspektioner gör vi oanmälda besök och då kan man se att det springer iväg en massa människor från arbetsplatsen. Då förstår man att det funnits arbetskraft som inte är laglig. 

Samverkan mellan myndigheter

Sedan 2018 finns ett gemensamt myndighetsprojekt för att förbättra samarbetet för att lättare komma åt arbetslivskriminalitet. Myndigheterna som ingår är Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Skatteverket. 

Regeringen har de senaste tre åren avsatt 18 miljoner kronor per år för en bättre samverkan. Nästa år höjs den summan till 30 miljoner kronor.