”Hur Trumpadministrationen tillät att tusentals flyganställda förlorade sina jobb”. Det är titeln på en rapport från en kommitté som granskar hur statliga coronastöd hanterats i USA. Kommittén är tillsatt av de folkvalda i representanthuset.

Flera bolag synas i rapporten, men Gate Gourmet är det av företagen som sagt upp flest anställda. 

Ungefär 5 000 personer miste sina jobb där parallellt med att ett statligt lönestöd på 1,5 miljarder kronor var på väg att beviljas. Nu har många sagts upp medan företaget har kvar bidragspengar.

I rapporten handlar kritiken till stor del om hur det amerikanska finansdepartementet agerat, men från fackligt håll lägger man ansvaret hos företaget i första hand.

– Vi lägger skulden på Gate Group, de kunde ha agerat mycket bättre, säger Vincent Shaw, på det amerikanska facket Teamsters. 

Gate Gourmet, en del av koncernen Gate Group, är en av världens största aktörer inom flygplanscatering, mat till flygresenärer.

Arbetet har tidigare skrivit om att svenska Transport och företaget under hösten tvistat om hur nedskärningar i pandemins spår hanterats här. Nu kan vi visa att liknande konflikter uppstått i en rad länder. 

I USA arbetade facken Teamsters och Unite Here i våras för att verksamheter runt själva flygtrafiken, just som cateringföretag, skulle inkluderas i stödpaket för branschen. Sedan dess har åtskilliga miljarder betalats ut till olika företag.

Enligt den granskande kommittén och enligt facket var intentionerna hos politikerna i kongressen tydliga. Pengarna skulle stoppa uppsägningar under sex månader med pandemi. Ingen skulle behöva förlora jobbet innan den 30 september.

Facit blev att Gate Gourmet hade stora belopp kvar efter det datumet, medan tusentals anställda mist jobben:

  • Ungefär 5 000 anställda sades upp mellan att företaget sökte om stöd i april och att stödet beviljades i juni. Stödbeloppen var beräknade på att dessa personer skulle jobba kvar.
  • Företaget räknar med att ha kvar av stödpengarna som var till för april-september i år fram till mars-april nästa år, enligt rapporten. Teamsters gör uppskattningen att runt 155 av 171 miljoner fanns kvar efter sista september.
  • Runt 900 personer återanställdes efter att stödet beviljats, men bara tillfälligt, enligt facket. Och trots detta var antalet anställda mer än halverat i juli jämfört med januari.
  • Nya nedskärningar aviserades inför hösten.

I rapporten kritiseras finansdepartementet bland annat för att ha varit långsamt med att bevilja pengar, för att inte kräva återanställningar och för att inte dra ned på stödet om personalen ändå minskats.

Rapportförfattarna slår fast att man gett företagen incitament för att se anställda som onödiga kostnader. 

Redan i juli skrev demokratiska kongressledamöter, som företrädde bland annat kommittén, till såväl Trumps finansminister Steven Mnuchin som till Gate Gourmet och efterfrågade ändring. Företaget uppmanades att återanställa eller betala tillbaka pengar. 

Från fackligt håll betonas som sagt företagets ansvar. Vincent Shaw, som företräder cateringarbetare på Teamsters, konstaterar att ingen förbjöd Gate Gourmet att ge folk jobben tillbaka när stödet beviljats.

– De kunde ha återanställt, de valde bara att inte göra det.

I ett nyhetsbrev med rubriken ”Vad gjorde Gate Gourmet med de 171 miljoner de fick från kongressen för att betala sina arbetare?”, skriver Teamsters att man kommer fortsätta att kräva att alla arbetare återanställs.

Arbetet har sökte Gate Group.

Fler länder där Gate Gourmet kritiserats i pandemin:

1. Nya Zeeland

Gate Gourmet fick runt nio miljoner svenska kronor i lönestöd när landet stängde ned i våras. Anställda som inte behövde infinna sig på jobbet fick 80 procent av sin vanliga lön. Eftersom de vanligtvis får landets minimilön hamnade lönerna då under den nivån. I juli slog en första instans för arbetslivstvister fast att företaget brutit mot lagen om minimilön och att den nivån måste betalas ut även om arbetsuppgifter saknas. 13 oktober prövades frågan i domstol efter att företaget överklagat, rapporterar nyhetssajten Stuff. Domen har ännu inte meddelats.

2. Danmark

I maj rapporterade danska TV2 om att sju företag vars konstruktioner syftar till att undgå skatt i Danmark fått statligt coronastöd. Detta trots att Folketingets avsikt varit att pengar inte skulle gå till sådana bolag. Ett av dessa företag var Gate Gourmet, som hade fått 42 miljoner danska kronor i lönekompensation. Under hösten har partiet Enhedslisten åter lyft frågan. Enligt dansk radio hade företaget i början av september fått sammanlagt 60 miljoner danska kronor i lönekompensation och kostnadsersättningar.

3. Sverige

Gate Gourmets uppsägningar på svenska flygplatser under hösten har lett till tvister med Transport. Nyligen drog företaget tillbaka 61 uppsägningar som facket ogiltigförklarat. Enligt Transport sades alla som arbetade på deras avtal upp, vissa erbjöds sedan ny anställning på ett annat avtal och med sämre villkor. Vilka som erbjöds nytt jobb styrdes inte av turordningsregler.

4. Argentina

I somras blev det stora protester bland anställda som anklagade företaget för att inte betala ut korrekta löner. Gate Gourmet valde också att säga upp 190 anställda på korttidskontrakt. Anställda vände sig, tillsammans med livsmedelsfacket Stia, till det argentinska arbetsmarknadsdepartementet för att visa hur arbetsgivarens ansvar brustit. I Argentina har Gate Gourmet fått ta viss del av regeringens stödpaket under coronakrisen, vilket innebär att staten står för hälften av lönekostnaderna.