Transport har under hösten ogiltigförklarat uppsägningarna från företaget som sysslar med flygcatering. Man anser att företaget inte gjort omplaceringsutredningar så som man är skyldig till innan anställda sägs upp.

Nu uppger Transport att samtliga ogiltigförklarade uppsägningar dragits tillbaka.

– Vi har haft centrala förhandlingar som slutade i oenighet, men företaget bestämde sig för att återanställa de som sagts upp, säger ombudsmannen Johan Einarsson.

Det betyder att de 61 personer vars uppsägningar ogiltigförklarats av Transport dras tillbaka, utöver detta finns fler uppsägningar som inte varit uppe i förhandlingarna.

Exakt vad det innebär i förlängningen är oklart. Att de här uppsägningarna tagits tillbaka nu betyder inte att det inte blir stora nedskärningar, frågan är hur de görs.

Transports kritik mot företagets agerande har varit omfattande.

Utöver saknade omplaceringsutredningar handlar det bland annat om hur företaget erbjudit vissa uppsagda nya tjänster.

Dels ska detta ha skett utan hänsyn till turordningslistor, dels har de nya tjänsterna varit på deltid samt reglerade av HRF:s avtal vilket ger lägre löner än Transports. 

Arbetet har tidigare sökt Gate Gourmet för kommentar om uppsägningarna.

Den svenska ledningen hänvisade då till kontoret i Zürich, som inte svarat på mejlade frågor.