Senast Transport träffade företaget förhandlade man om 31 ogiltigförklarade uppsägningar.

På fredag ses de på nytt, för att facket har ogiltigförklarat ytterligare en omgång uppsägningar. Totalt ska närmare hundra personer på Transports avtalsområde ha sagts upp.

Gate Gourmet är ett cateringföretag verksamt på Arlanda, Landvetter och Sturup, som levererar mat till flygplanen.

Verksamheten har självklart drabbats av coronakrisen, men på Transport är missnöjet stort med hur situationen har hanterats.

På företaget har både Transports och HRF:s kollektivavtal tidigare tillämpats, beroende på arbetsuppgifter. Men företaget har velat byta till HRF-avtalet. I augusti mbl-förhandlade man med Transport bland annat om det. Transports ombudsman Johan Einarsson säger att det slutade i oenighet.

– Vårt avtal är mycket, mycket bättre på nästan samtliga villkor, säger han och menar att ett byte mellan avtalen kan betyda ekonomiska förluster på åtskilliga tusenlappar i månaden samt ofta högre heltidsmått.

När företaget sedan börjat skära ned har det, enligt honom, valt att ta bort de tjänster som reglerats av Transports avtal.

Vissa av Transports tidigare heltidsanställda medlemmar ska ha erbjudits nya tjänster, men på deltid och enligt HRF:s avtal. 

Andra har sagts upp utan erbjudande om nytt jobb. Enligt Johan Einarsson har de fått gå hem på dagen med betald uppsägningstid. 

Facket hävdar att det har skett utan att företaget undersökt möjligheten till omplacering så som man är skyldig till innan uppsägning. Lång anställningstid har heller inte gett förtur till fortsatt jobb.

– En av de första personerna som sades upp hade över 40 års anställningstid och väldigt hög kompetens. Och samtliga medlemmar i vår klubbstyrelse har blivit uppsagda utan omplaceringserbjudande, konstaterar han.

Företaget ska ha uppgett att förturen utifrån anställningstid inte gäller eftersom de nya anställningarna sker inom ett annat avtalsområde.

Johan Einarsson bekräftar att företrädesrätten endast gäller inom samma avtalsområde som man tidigare jobbat i. Men Transports linje är att tjänsterna felaktigt flyttats till HRF-avtalet. 

Gate Gourmet har pekat på att tjänsterna är omgjorda så att de som tidigare transporterat ut mat till planen nu även ska tillreda mat, vilket gör HRF-avtalet relevant.

Men Johan Einarsson säger att det är upp till Transport och HRF att göra upp om vilket avtal som ska gälla.

Arbetet har under onsdagen sökt företagets företrädare i Sverige men hänvisats till att mejla kommunikationsavdelningen i Zürich, som i nuläget inte svarat.

Tidigare i september hänvisades även tidningen Transportarbetarens frågor dit. I ett mejl till Transportarbetaren skrev företaget att man måste agera på grund av hur företaget drabbats av covid-19.

Man uppger att man samrått om de uppsägningar som krävs och att delar av personalen kommer att erbjudas jobb med flera arbetsuppgifter på HRF-avtalet.