Ta ut mer skatt av de rika – höginkomsttagarna och de som sitter på kapital – och satsa på välfärden. 

Det vill LO-ekonomerna och den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. De har tagit fram en skattepolitisk rapport där de anser att dagens skattesystem bidrar till att öka klyftorna i samhället.

Pengarna räcker inte heller till för att finansiera välfärden. Dessutom är skattesystemet fullt av avdragsmöjligheter och undantag som ofta gynnar de som redan har pengar, enligt rapporten.

Sedan 1995 har de samlade kapitalinkomsterna hos den rikaste procenten av be­folk­ningen ökat med flera hundra procent.

Samtidigt har många låg- och medel­inkomst­tagare pressats av försämrade trygghetssystem och urholkad vä­lfärd, konstaterar man vidare.

– Det är orättvist och ohållbart. Nu behöver vi vända 30 års fokus på sänkta skatter till ökat fokus på att höja skatterna – framför allt för höginkomsttagare. Det är nödvändigt för att klara välfärden, säger Daniel Färm, rapportförfattare och chef för Tankesmedjan Tiden i en kommentar.

För att klara välfärden och minska ojämlikheten föreslår rapportförfattarna alltså ett antal reformer på skatteområdet.

– Bland annat vill vi ersätta jobbskatteavdraget med en skattereduktion på alla former av förvärvsinkomster, förutom till de som tjänar mest. Vi vill även höja kapitalskatterna samt införa en skatt på stora förmögenheter som går i arv, en skatt på mark och lyxhus samt en rättviseskatt för höginkomsttagare, säger Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom och rapportförfattare.

Enligt rapporten skulle förslagen öka statens inkomster med närmare 100 miljarder kronor.

Några av rapportens förslag

  • Inför ett förvärvsavdrag för vanligt folk som ersätter jobbskatteavdraget med en ny statlig skattereduktion på alla former av förvärvsinkomster – utom till de som tjänar mest.
  • Slopa rut- och rotavdragen som, enligt rapporten, framför allt har gynnat höginkomsttagare men som har haft begränsad sysselsättningseffekt.
  • Ny rättviseskatt – en permanent form av värnskatt på höga inkomster, över 1 miljon kronor per år.
  • Höjd och enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 procent.
  • Markskatt på småhus och bostadsrätter som ersätter dagens fasti­g­hets­­avgift. Skatten bör vara högre för tomter i attraktiva lägen, men med ett skydd som gör att låg- och medelinkomsttagare inte drabbas.
  • Ny lyxhusskatt för de dyraste villorna och bostadsrätterna, samt en lyxbåtskatt på de allra dyraste båtarna.
  • Ny proportionell arvs- och gåvoskatt för större förmögenheter – men med skydd för små och normala arv.
  • Stoppa de skatteregler som bäddar för skatteplanering och gör att många företagsägare betalar mindre i skatt än vanliga löntagare genom att göra utdelningar i stället för att ta ut lön.