En minoritet bestående av Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Målarna och Pappers röstade emot att LO ska återgå till förhandlingsbordet, vilket innebär att LO på nytt är splittrat i frågan.

– Samtal har förts mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om möjligheterna att fortsätta förhandlingarna. I går, tisdag, fick vi LO-förbund veta att de bedömer att det är värt att försöka, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Kommunals ordförande tror att det blir ”jättesvårt” att enas. Det handlar om väldigt stora frågor som berör hela arbetsmarknaden.

– Många parter är inblandade, var och en med sin verklighet. Men vi vill göra ett försök, för att förbättra arbetsrätten. Den är omodern: Människor anställs på osäkra visstidsanställningar, genom hyvling kan de få sin anställningsgrad minskad.

Tobias Baudin betonar att Kommunal står bakom förhandlingarna enbart för medlemmarnas skull.

– Om politikerna bryr vi oss inte ett jota. Vi ställer inte upp för att rädda regeringen.

Byggnads ordförande Johan Lindholm röstade alltså emot återupptagna förhandlingar.

– Vi såg förhandlingarna som helt avslutade när parterna skiljdes åt för två veckor sedan. Det fanns inget förslag på bordet som skulle förbättra för landets byggnadsarbetare. Ingenting som vägde upp de fördelar arbetsgivarna skulle få, säger Byggnads ordförande.

Seko:s ordförande Valle Karlsson upprepar vad han sa när förhandlingarna strandade: Så länge hotet om lagstiftning utifrån Gudmund Toijers utredning finns kvar går det inte att göra upp med Svenskt Näringsliv.

– Vi var eniga inom LO om att det inte gick att fortsätta. Och vi har inte fått någon information de gångna två veckorna om att positionsförflyttningar skulle ha skett, säger Valle Karlsson.

Johan Lindholm såg efter de strandade förhandlingarna en möjlighet för LO-förbunden att driva krav på tryggare jobb i höstens avtalsrörelse.

– Frågorna löses bäst branschvis. I branschen vet man var problemen finns. Där fanns också en chans att samla LO genom att tillsammans stötta de förbund som har störst problem.

LO, som under vintern och våren var splittrat i synen på las-förhandlingarna, framstod som enigt när förhandlingarna strandade natten till den 1 oktober.

De krav om bland annat fler undantag från turordningsreglerna som Svenskt Näringsliv höll fast vid var helt omöjliga för facket att gå med på.

– Vi talade om att i stället gå vägen via avtalsrörelsen. Det kändes bra, säger Valle Karlsson.

– Därför var det som hände på LO-styrelsens möte i morse så oväntat. Nu är det andra gången. Det här har skadat LO på allvar.

PTK:s styrelse och förhandlingschefsgrupp beslutade igår i full enighet att återgå till förhandlingsbordet.