Acceptera att din anställning hyvlas från 100 procent till 80 procent eller bli avskedad. Bestäm dig snabbt, men du har som längst en vecka på dig.

Detta är budskapet som Arriva nu skickar till de anställda på Pågatågen i Skåne.

Man kallar det för ett ”erbjudande”. Istället för att genomföra traditionella övertalighetsförhandlingar vill Arriva omvandla heltidstjänster till deltidstjänster på 80 procent.

”Erbjudandet” innebär förutom att de anställda som accepterar det får sämre lön, att de också kommer få sämre arbetstider och sämre semester.

Ett agerande från Arriva som bara kan beskrivas på ett sätt. Skamlöst! 

Just nu mår många av Sekos medlemmar på Pågatågen dåligt och känner en stor oro för sin framtid. Medlemmar som nu inte vet om de kommer kunna bo kvar i sina bostäder och ensamstående föräldrar som inte kommer kunna leva på endast 80 procent av sin lön.

Osäkerheten kring framtiden är stor. 

Arriva anger den pågående coronapandemin som skäl till hyvlingarna. Sanningen är att bolaget länge försökt med att ta igen förluster genom att försämra anställningsvillkoren för personalen.

De nedskärningar på personal som Arriva nu försöker genomföra står inte heller i paritet med de neddragningar av trafiken som Skånetrafiken gjort som en konsekvens av pandemin.

Vi kommer därför inte att ge oss och alla medlemmar på Pågatågen ska känna sig trygga i att Seko står bakom dem fullt ut!

Seko

Arriva har dessutom permitteringsstöd från staten som motsvarar 47 heltidstjänster året ut. Det är uppenbart att Arriva bara använder den tillfälligt minskande trafiken som täckmantel för att kunna skapa otrygga anställningsformer och för att sänka lönerna för sina anställda.

Arriva låter personalen på Pågatågen ta den ekonomiska smällen för att Skånetrafiken dragit ner på turtätheten i samband med pandemin.

Seko anser att det är oacceptabelt av Arriva att utnyttja den kris som pågår i hela samhället för att kunna genomföra hyvlingar.  

Seko har i förhandlingar med Arriva lyft fram flera alternativ till hyvling för att minska sina personalkostnader. Vår ingång har varit att vi tillsammans, fack och arbetsgivare, ska ta ansvar och hitta de bästa lösningarna för båda parter.

Det har bland annat handlat om förtida pensionsavgångar för de som närmar sig pensionen. Men också att anställda frivilligt ska kunna gå ner till 80 procent tjänstgöringsgrad men till 90 procent av lönen under upp till sex månader eller att använda las genom ”sist in, först ut” om det finns ett ytterligare behov att minska personalen.

Samtliga förslag har Arriva sagt blankt nej till.

Det är uppenbart att Arriva inte är intresserad av att hitta en konstruktiv lösning som gynnar alla parter utan att de bara ser till sina egna intressen.

Vi har länge sett att Arrivas mål är att skapa en deltidsorganisation och nu tar de sin chans. 

I slutet av förra veckan gick Skånetrafiken ut och signalerade att de har som ambition att växla upp tågtrafiken vid årsskiftet.

Mer trafik kommer kräva mer personal och vi hoppas att även Arriva inser detta och drar tillbaka sitt förslag om hyvlade tjänster. Om de inte gör det är Seko inte rädda för att ta ytterligare strid mot Arriva.

I förhandlingar med Arriva har Seko flera gånger föreslagit ett gemensamt möte med politiken för att för dem förklara de konsekvenser som vi ser med bland annat trafikneddragningar.

Detta har Arriva inte varit intresserad av. Vi är därför glada att en majoritet i Skånes kollektivtrafiknämnd ställt sig bakom Socialdemokraternas krav på att Arrivas ledning ska komma till nämnden för att förklara sitt agerande.  

Försök med hyvling är dock inte bara ett problem som finns hos Arriva utan på allt fler håll på den svenska arbetsmarknaden.

Frågan lyftes i de nu nedlagda las-förhandlingarna utan att en generell lösning var nära.

Just nu mår många av Sekos medlemmar på Pågatågen dåligt och känner en stor oro för sin framtid. Medlemmar som nu inte vet om de kommer kunna bo kvar i sina bostäder och ensamstående föräldrar som inte kommer kunna leva på endast 80 procent av sin lön

Seko

Att fack och arbetsgivare inte kunde enas öppnar dock upp för att vi får möjlighet att föra in frågan i den avtalsrörelse som kommer genomföras under hösten.

Situationen på Pågatågen visar också på ett generellt plan varför det är viktigt att facket tar strid för att den så kallade Toijer-utredningen om en moderniserad arbetsrätt aldrig blir lag.

Skulle utredningens förslag gå igenom kommer arbetsgivarna få ännu större makt på arbetsmarknaden på bekostnad av arbetstagarnas trygghet. 

Seko kommer aldrig att acceptera att tjänster hyvlas och det är något vi kommer att fajtas för.

Seko kommer aldrig att acceptera att våra medlemmar får otryggare anställningsvillkor.

2014 vann vi en liknade strid på Öresundstågen. Skulle Arriva gå vinnande ur striden denna gången är risken uppenbar att andra arbetsgivare i branschen försöker sig på liknande metoder och fler jobb hotas.

Vi kommer därför inte att ge oss och alla medlemmar på Pågatågen ska känna sig trygga i att Seko står bakom dem fullt ut!