Nyligen presenterades regeringens budget för 2021. Vi gläds åt att pendeln har svängt och att finanspolitikens roll att stimulera ekonomin har återupprättats.

Skillnaden är stor mot det stålbad välfärden utsattes för efter finanskrisen 2008. Det märks att vi har en socialdemokratisk regering.

Samtidigt är det tydligt att regeringen har ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Deras skattesänkningar är en beprövat dålig stimulansåtgärd. De som har råd att spara kommer spara ännu mer, kapital försvinner utomlands och företag behåller extra pengar i brist på nya kunder.

Regeringen behöver förhålla sig till de parlamentariska förutsättningarna, men Socialdemokraterna måste visa att man har större visioner för framtiden än januariavtalet

SSU och S-studenter

Behoven i välfärden är enorma och klyftorna har ökat lavinartat i Sverige de senaste 40 åren. Klimatkrisen är akut och många oroas över det grova gängvåldet.

Regeringens reformer har rätt inriktning men är inte tillräckligt omfattande för att möta de behov som finns.

Ambitionsnivån för välfärden, den gröna omställningen och tryggheten måste höjas. I en alternativ budget utan hänsyn till C och L skattesänkningar föreslår vi:

1. Höjda kapitalskatter

Nya kapitalskatter riktade mot den rikaste procenten i Sverige utökar reformutrymmet till 178 miljarder 2021. Den danska modellen med enhetlig och progressiv kapitalvinstskatt skulle öka intäkterna med 50 miljarder.

Bankskatten som ska ge 5 miljarder tidigareläggs. En avtrappning av ränteavdraget kan minska statens utgifter med sju miljarder kronor. En förmögenhetsskatt kan inbringa tio miljarder och en arvs- och gåvoskatt kan inbringa sex miljarder kronor.

2. Välfärdslyft

Ökad kvalitet i skola, vård och omsorg utan höjda skatter i kommuner och regioner kräver ett tillskott på över 90 miljarder kronor till 2026. Vi vill tillföra kommuner och regioner 35 miljarder utan öronmärkningar 2021, för att sedan höja anslagen med 15 miljarder kronor per år till 2026.

3. Snabbare industriomställning

För att minska utsläppen måste vi utveckla och implementera teknik som kan ersätta förbränningsmotorer inom transportsektorn och fossila bränslen inom industrin. Vi vill ge ytterligare tio miljarder kronor per år för investeringar i grön teknik, forskning och klimatomställning.

4. Höjt investeringsstöd för gröna hyresbostäder

Den befintliga budgetramen för de statliga investeringsstödet för billiga och energieffektiva hyresbostäder uppgår till tre miljarder kronor årligen. Vi vill skjuta till ytterligare tio miljarder per år för att höja subventionsgraden och öka byggtakten.

5. Billigare kollektivtrafik

I dag finansieras hälften av kollektivtrafikens kostnader med skattemedel. Vi vill tillföra regionerna tio miljarder kronor för 2021 och stegvis höja anslagen så att regionerna kan bygga ut kollektivtrafiken och fasa ut avgiftstaxorna.

6. Höjda studiemedel, studiebidrag och barnbidrag

En höjning av studiebidraget för gymnasiestudier med 1000 kronor kostar ungefär två miljarder kronor och vi vill stegvis höja bidragsdelen i studiemedlet till drygt 6500 kronor för fyra veckors studier.

Kostnaden för CSN beräknas bli totalt 18 miljarder kronor mer per år 2023. Kostnaden för att höja barnbidraget med 200 kronor är ungefär fyra miljarder kronor.

7. Avgiftsfri förskola

Förskolan roll för barns utveckling och goda studieresultat senare i livet är betydande. Vi vill sänka förskolans maxtaxa stegvis för att helt avskaffa den 2023 och att staten kompenserar kommunerna för inkomstbortfallet. Enligt beräkningar skulle kostnaderna uppgå till 35 miljarder kronor.

8. Avgiftsfri tandvård

Tandhälsa ska inte vara en klassfråga och utebliven tandvård innebär ökade kostnader för samhället längre fram. Vi vill införa avgiftsfri tandvård och en nationell taxa för tandvård. Reformen beräknas kosta 25 miljarder kronor.

9. Avdragsrätt för fackavgift och högre a-kassa

Svag a-kassa och svaga fack leder till sämre löneutveckling och ökad ojämlikhet. Ett avdrag på upp till 75 procent av medlemsavgiften skulle ge flera hundra kronor i sänkt skatt för väldigt många som jobbar. Reformen beräknas kosta nio miljarder kronor. För att a-kassan ska fylla sin funktion bör höjningen bli permanent, 10 miljarder kronor avsätts för detta.

10. Trygghetspaket 

Utbyggnaden av polisen, åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården måste påskyndas. Staten bör även finansiera ett nationellt avhopparprogram. Vi vill tillföra ytterligare 10 miljarder kronor till rättsväsendet.

Regeringen behöver förhålla sig till de parlamentariska förutsättningarna, men Socialdemokraterna måste visa att man har större visioner för framtiden än januariavtalet.

Nästa år är det partikongress, vi hoppas det blir avstampen för en modigare och mer självsäker socialdemokrati.

En socialdemokrati som levererar stora jämlikhetsreformer som märks i människors vardag på riktigt.