Denna vecka går den globala fackföreningsrörelsen samman för att visa internationell solidaritet med alla världens arbetare. Det gör vi varje år på World Day of Decent Work.

Och den pågående Coronakrisen har gjort behovet av att stå upp gemensamt större än på länge. 

Arbetares situation runt om i världen närmar sig katastrof.

Med mer än 850 000 döda och 25 miljoner smittade av coronaviruset är effekten på människors liv och arbeten förödande. Hittills har omkring 400 miljoner jobb försvunnit och hundratals miljoner människor har förlorat sin inkomst. 

Samtidigt har det blivit tydligare än någonsin att det är arbetare som ser till att samhället fungerar även i en kris.

Vårdpersonal, busschaufförer, handelsanställda och många andra arbetare som tillhör LO-förbunden är kugghjulen som får samhället att fortsätta snurra även under pandemin. 

Det har också blivit uppenbart för allt fler att det är just de människor som bidrar mest, men lever på minst marginaler, som riskerar att drabbas hårdast.

Såväl i Sverige som i resten av världen riskerar arbetare att smittas när de utför sina samhällskritiska jobb. Och många arbetare runt om i världen kämpade redan före Covid-19 för överlevnad i samhällen med ökad ojämlikhet och minskade möjligheter. 

Du som är medlem i ett av LO:s förbund bidrar till att vi kan stötta arbetare runt om i världen i deras strävan att förbättra såväl arbetslivets villkor som livsvillkor i övrigt

Lisa Bengtsson

Globaliseringen har gjort många av världens arbetare arbetslösa.

Fasta arbeten har bytts mot jobb med dåliga villkor och löner som inte täcker behoven för mat och bostad. Coronapandemin har gjort situationen ännu värre.

Detta protesterar vi mot och kräver åtgärder som gör att arbetare världen över kan känna hopp om en bättre framtid för sig och sina familjer. 

Den extrema situation som nedstängningar av samhällen innebär, kräver att kraftfulla och gemensamma åtgärder vidtas från världens alla länder, från FN och från företag, för att rädda jobb och människor.

ITUC, världsfacket, kräver därför att åtgärder sätts in för att länders ekonomier ska kunna återhämta sig och för att bygga samhällen som står emot framtida kriser.

ITUC har valt att kalla det ett Nytt socialt kontrakt  – med målet att garantera att grundläggande rättigheter i arbetslivet respekteras genom:

  • Fler och bättre jobb med lön och villkor som går att leva på.
  • Att fackliga organisationer i hela världen ges rätt att förhandla löner och villkor.
  • Att alla världens arbetare omfattas av grundläggande ekonomiskt skydd vid sjukdom och arbetslöshet.
  • Att företag hålls ansvariga för att deras verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, att företagens verksamhet respekterar arbetares villkor och miljö.
  • Att alla människor ges möjlighet att bidra till en rättvis klimat- och digital omställning utan att förlora inkomst och trygghet.

Samtidigt som de flesta av världens ekonomier krymper med hög arbetslöshet, social utslagning och växande högerpopulism som följd, pågår också i flera länder grova kränkningar av arbetare som är viktiga att uppmärksamma.

Och LO stödjer självklart deras kamp.

I Belarus kämpar människor för de mänskliga fri- och rättigheter som borde vara en självklarhet. Fackligt aktiva och övriga demonstranter fängslas.

Hot och tortyr förekommer liksom summariska rättegångar. De modiga arbetare som organiserar sig i fria fackföreningar riskerar att bli förföljda och förlora sina jobb.

LO stödjer frihetskampen i Belarus bland annat genom att stötta de fria facken.

I Kambodja pressas fackföreningar tillbaka. Regeringen stänger ner fackföreningsmöten och fackföreningsledaren Rong Chhun’s har fängslats.

Demonstrationer avbryts med våld och de som protesterar utsätter sig själva och sina familjer för stora risker.

I Afghanistan blockerar regeringen alla fackliga initiativ och stoppar möten.

I Indien infördes nyligen en lag som ger arbetare minskat arbetsmiljöskydd, ekonomiskt socialt skydd och försvårar facklig organisering.

 I Hongkong har en ny lag som begränsar yttrandefriheten gjort det svårt för facken att kämpa för medlemmarnas rättigheter.  

Ledaren för HKCTU (LO i Hongkong), Lee Cheuk-yan, har fängslats och hotas ständigt med repressalier.

LOs stöd till arbetare i Iran har visat sig vara allt mer angeläget när fackliga ledare fängslas och torteras. 

Listan över övergrepp och brist på rättigheter i arbetslivet går tyvärr att göra lång. För att försvara oss mot detta krävs internationell solidaritet. 

Kampen för fackliga rättigheter är en kamp för alla människors rätt att leva sina liv i frihet – och det är en kamp LO deltar i varje dag.

Du som är medlem i ett av LO:s förbund bidrar till att vi kan stötta arbetare runt om i världen i deras strävan att förbättra såväl arbetslivets villkor som livsvillkor i övrigt.

Det är en viktig insats som gör skillnad.