Våra hyresrättsbestånd och miljonprogramsområden är i stora behov av renoveringar.

Nyligen presenterade regeringen mer statliga medel för att öka renoveringstakten, förbättra bostadssituationen för många och samtidigt sänka energiförbrukningen.

Bra prioriteringar som förbättrar för vanligt folk samtidigt som större samhällsproblem adresseras.

Med rätt krav på utförandet kommer satsningen också gynna svensk arbetsmarknad, och inte kidnappas av oseriösa företag som dumpar lönerna med importerad arbetskraft.

Jobben ska gå till seriösa företag som konkurrerar med svenska villkor och löner.

Stora delar av vårt hyresrättsbostadsbestånd byggdes under en och samma tid för över 40 år sedan.

Miljonprogrammets utbyggnad förbättrade bostadssituationen för stora delar av Sveriges befolkning när över en miljon hyresrätter och radhus byggdes runt om i landet. 

Nu står stora delar av bostadsbeståndet inför stora renoveringsbehov.

Levnadsstandarden för många svenskar behöver öka och investeringar i våra miljonprogram behöver göras för att de inte ska gå ned sig. Samtidigt ser vi i och med renoveringar möjligheten att öka energieffektiviteten i bostäderna och därmed minska klimatpåverkan. 

För att påskynda takten med upprustning av det befintliga bostadsbeståndet skjuter regeringen till medel till ett nytt stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus. 

För boenden i det gamla hyresbeståndet kommer renoveringarna kunna innebära en högre boendestandard.

För hela områden kan boendemiljön stärkas. Vår energiförbrukning minskar och samtidigt skapas fler jobb i en tid då vi verkligen måste arbeta oss ur krisen för att få igång svensk ekonomi.  

Men samtidigt som staten pumpar in mer statliga medel i upprustningen av våra miljonprogram och skapar fler jobb måste man lyfta ett varningens finger.

Pengarna riskerar att utnyttjas och inte bidra till att svenska löntagare får fler jobb då pengarna hamnar i en bransch där det är alltför vanligt med fusk, utnyttjande och med regler som gör att vissa kan konkurrerar ut svenska löner och villkor till förmån för importerad låglönearbetskraft. 

När renoveringarna görs måste vi säkra att det är krav på svenska villkor och svenska löner som gäller. Annars riskerar pengarna hamna hos oseriösa aktörer eller till och med. 

Arbetslivskriminaliteten har varit ett stort problem inom byggbranschen under lång tid och har förstärkts under pandemin.

Enligt en rapport från Byggmarknadskommissionen har mängder av oseriösa företag försökt lura till sig pengar från de statliga coronastöden.

Flera myndigheter har iakttagit hur pandemin medfört en ökad aktivitet bland redan kända kriminella företagare men även att tidigare seriösa företag har lockats till att missbruka de statliga stöden.

Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer.

Därför lägger vi fram en kraftfull förstärkning av resurserna för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

Det rör sig om 30 miljoner kronor årligen som ska stärka det myndighetsgemensamma arbetet. Det är genom gemensamma insatser och kraftigt agerande mot de kriminella aktörerna som vi kan förhindra att fler arbetstagare utnyttjas och att fler seriösa företag får en ärlig chans. 

Det krävs alltid ett helhetstänk när vi gör stora investeringar i vårt samhälle.

Med pengarna för upprustningen av våra hyresbestånd kommer många svenskar få bättre levnadsvillkor, energiförbrukningen sänks och vi skapar fler svenska jobb.