Melinda Kandels väckarklocka ringde vid fem, innan tyckarna vaknat och börjat uttala sig om de kraschade las-förhandlingarna.

Då såg hon själva nyheten om att fack och arbetsgivare lämnat förhandlingsbordet under natten, utan någon överenskommelse om ändrat anställningsskydd.

– Det kändes så här: ”Shit, har det här verkligen hänt?”. Jag kände bara att nu håller jag andan lite. Jag hade verkligen inte väntat mig det här, jag hade absolut väntat mig att de skulle komma överens. Jag är positivt överraskad, säger städaren och skyddsombudet i Norrköping, som tidigare engagerat sig mot ändringar i las, lagen om anställningsskydd.

Du hade ingen förhoppning om en överenskommelse som du skulle varit nöjd med?
– Absolut inte. 

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv har förts under speciella förutsättningar.

I juni lade en statlig utredare fram förslag om ändringar i anställningsskyddet. De var redan i utgångsläget tänkta att bli skarpa endast om inte parterna själva enas om ett anställningsskydd med ökad flexibilitet.

Från fackligt håll var kritiken mot utredningens förslag hård.

Det är mot den bakgrunden som Melinda Kandel inte har hoppats på någon överenskommelse i förhandlingarna.

– Varför skulle Svenskt Näringsliv gå med på en uppgörelse som inte går lika långt som utredningen? säger hon.

– Det är inte ofta, men nu känner jag mig lite stolt som LO-ansluten, för att våra företrädare inte har vikit ner sig. Jag tror det hade blivit katastrof om de kommit fram till ett avtal. Det hade aldrig kunnat leda till något bra för oss löntagare.

Nu är det oklart vad som händer framöver.

Utredningens förslag aktualiseras, men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har tidigare sagt att man inte kommer gå fram med det utan ändringar, en hållning som kan skapa konflikt med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Vänsterpartiet har å sin sida varit tydliga med att man tänker rikta misstroendeförklaring mot regeringen om lagförslaget faktiskt läggs fram. 

Melinda Kandel som själv är aktiv i Vänsterpartiet, hon sitter i styrelsen i Norrköping, vet inte vad hon ska hoppas på nu.

– Men jag kan säga vad jag absolut inte vill ska hända och det är att anställningstryggheten försämras, så allt är bättre än det. Antingen extraval eller att Centerpartiet och Liberalerna accepterar att inte gå fram med lagstiftning. 

Hon tycker att Vänsterpartiet ska göra verklighet av en misstroendeförklaring om utredningens förslag läggs fram.

– Ja, absolut. Det hade varit total katastrof på alla sätt om förslaget i utredningen blev lag.

Vad tror du att det skulle betyda för dig och dina kollegor?
– Det hade varit ett hot mot alla fackliga som försöker göra skillnad på sina jobb. Jag är fackligt aktiv och skyddsombud. Jag är frispråkig och stridbar. Jag vet inte om en sådan här lagändring skulle leda till att jag var lite mer försiktig, det är möjligt, säger hon med syftning på att arbetsgivarna skulle få mer utrymme att välja vilka som sägs upp.

Hon tror också ändringarna skulle kunna leda bland annat till att äldre som jobbar lite långsammare löper större risk att förlora jobbet.