Arbetsmarknadspolitiken är just nu en het fråga inom svensk politik och vi är glada över att så många verkar vara intresserade av att modernisera arbetslivet.

Förslag kring sänkta arbetsgivaravgifter, hur vi ska göra det lättare att säga upp personal, eller hur man kan ge lägre lön till både ungdomar och nyanlända har duggat tätt.

Med sina förslag om privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar har högerpartierna och näringslivet allt som oftast fått störst utrymme i medierna när det gäller reformeringen av arbetsmarknaden.

Detta får en stor påverkan på samhällsdebatten och det märks inte minst i den så vitt omtalade las-utredningen.

Efter många års försämringar i las anser vi att det vore bättre om staten helt höll sig utanför anställningsskyddet. På så vis kan parterna helt göra upp om villkoren i sina avtal

Unga Byggare, Unga Transportare och Elektrikerna.

Centerpartiet och Liberalerna har genom utredningen föreslagit olika saker som ska göra det enklare och billigare för företag att säga upp sin personal.

Utredningens namn är passande nog En moderniserad arbetsrätt.

Vi hävdar däremot att både utredningen och svensk höger helt har missuppfattat begreppet modernisering, utan i stället kommit med förslag som tar oss tillbaka i tiden.

Därför vill vi ge hjälp på traven och ge tio förslag som verkligen skulle modernisera den svenska arbetsmarknaden:

1.Gemensamt ansvar för arbetsmiljön

I dag spelar mandatfördelningen i riksdagen stor roll för hur mycket resurser Arbetsmiljöverket får, och därav hur mycket arbetsmiljöarbetet kommer prioriteras år för år. Detta kan undvikas genom att parterna själva får upprätta en instans som ska övervaka och bejaka arbetsmiljön.

2. Samhällslyftet

Framtidens arbetsmarknad kräver en ökad rörlighet, och en ökad rörlighet kräver vidareutbildning. Därför ska den som arbetat 5 år erbjudas 6 månader till högre studier med bibehållen lön

3. Sex timmars arbetsdag

Den senaste regleringen av den dagliga arbetstiden var för över 100 år sen. Sedan dess har vi effektiviserat produktionen mångdubbelt. I en tid av automatisering så blir det allt viktigare att vi är fler som delar på jobben och även kan nyttja mer tid med våra vänner och familj.

4. Slopa las och höj a-kassan till 90 procent

Efter många års försämringar i las anser vi att det vore bättre om staten helt höll sig utanför anställningsskyddet. På så vis kan parterna helt göra upp om villkoren i sina avtal. Det staten i stället bör stå för är en hög arbetslöshetsersättning som tillåter en smidig omställning.

5. Sänkt pensionsålder

Olika arbeten sliter olika mycket på våra kroppar. Vi föreslår därför en sänkt pensionsålder baserat på yrke och antal arbetade år.

6. Statligt lånestöd

När företagsägare väljer att lägga ned produktionen bör de anställda ges möjligheten att ta över verksamheten. Vid ett eventuellt övertagande är kapital det enda som saknas och detta skulle staten stå för. Går det att uppvisa att verksamheten kan gå runt är det en god investering för staten.

7. Kontrollerad arbetskraftsinvandring

I dag är det enkelt för företag att utnyttja utländsk arbetskraft för att dumpa löner och villkor. Det bästa sättet att få en fungerande arbetskraftsinvandring är såklart om arbetsmarknadens parter får reglera den branschvis.

8. Leda och fördela

Arbetsplatsen är efter rådande principer en diktatur, eftersom den som äger kapital bestämmer över den som inget äger. Tanken om att arbetsledningsrätten ska förbli oinskränkt är förlegad. Sverige är en demokrati sedan 1919, och det är hög tid att även arbetslivet följer efter och blir demokratiserat.

9. Lokala arbetsförmedlingar

För att få till en effektiv arbetsförmedling borde arbetsmarknadens parter utgöra en del av grundstommen. Hos parterna finns kunskapen om både tillgången och efterfrågan på arbete både lokalt och regionalt.

10. Fondsystem

Företagsvinster placeras ofta utomlands eller på annat sätt avleds från det svenska samhället. Därför är det rimligt att när stora aktieutdelningar görs till ägare så ska en del av vinsten komma löntagare på företaget till dels. Detta kommer öka den inhemska konsumtionen och minska skatteflykten. 

Här har vi nu visat på några förslag som känns moderna och framåtsyftande när det kommer till hur vi ska organisera arbetslivet i Sverige.

Läs gärna mer utförligt om våra förslag i våra kanaler och fortsätt stötta oss i kampen om moderniseringen av arbetsmarknaden.

Undertecknas av

Fredrik Öberg 
Ordförande Unga Byggare

Ludwig Eriksson 
Unga Transportare

Jonas Eriksson 
Ungdomsansvarig Elektrikerna

Sebastian Karlsson 
Ordförande Unga Byggare Västerbotten

Alexander Bergkvist 
Ordförande Unga Byggare Mellan-Norrland

Lotta J Sjölander 
Ordförande Unga Byggare Gävle-Dala

Oliver Persson 
Ordförande Unga Byggare Örebro-Värmland

Linus Blomqvist 
Ordförande Unga Byggare Mälardalen

Jonas Andersson 
Ordförande Unga Byggare Öst

Pontus Johansson 
Ordförande Unga Byggare Väst

Karl Paine 
Ordförande Unga Byggare Småland-Blekinge

Ola Wendl 
Ordförande Unga Byggare Skåne