Arbetsmiljöverket får ett nytt regeringsuppdrag med anledning av hur drastiskt arbetsmiljön för stora grupper har förändrats under pandemin.

Myndigheten ska göra informationsinsatser för att höja arbetsgivares kunskap om risker med bland annat hög arbetsbelastning, oro och omställning till distansarbete.

Det handlar främst om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Ett särskilt fokus ska vara på arbetstagare i vård och omsorg men också på arbetstagare som jobbar på distans, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när uppdraget presenterade på en pressträff på fredagen.

Hon konstaterade att det kan finnas många fördelar med hemarbete, men att det också finns risk för isolering.

– Har man ett väldigt stort tryck finns det också stor risk att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut.

Regeringen har också tagit beslut om att förlänga ett snabbspår för personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper som infördes i våras.

Det innebär att Arbetsmiljöverket kan ge tillstånd att använda icke CE-märkt skyddsutrustning under pandemin.