De nordiska facken ansluter sig därmed till den kritik som både Europafacket, Etuc, och Världsfacket, Ituc, riktat mot regimen i Belarus.

Europafacket har sedan i augusti krävt EU-sanktioner mot landet men än så länge har unionens utrikesministrar inte kunnat enas.

Cypern håller emot och vägrar ge klartecken så länge som EU-ledarna inte samtidigt kan ta liknande beslut även mot Turkiet.

Från svenskt håll kommer däremot i dag påtryckningar från LO, TCO och Saco, som tillsammans med ett dussintal nordiska fackorganisationer har skrivit ihop den kravlista som har överlämnats till Belarus ambassad i Stockholm.

– Det här är den senaste i raden av påtryckningar för att förbättra situationen för våra fackliga kollegor i Belarus. De grundläggande demokratiska rättigheterna måste respekteras, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett uttalande.
 
Listan som överlämnades innehåller krav på nyval och frisläppande av alla politiska fångar, inklusive 40 fackligt aktiva.

Dessutom kräver facken stopp mot allt våld och respekt för internationella lagar och konventioner som garanterar pressfrihet och mötes- och yttrandefrihet.

– Budskapet från våra kollegor är tydligt: Omvärlden måste hålla i. All form av stöd till regimen måste omedelbart dras in, säger Susanna Gideonsson, ordförande LO i ett pressmeddelande. 

Fack i Belarus

De ”officiella” facken i Belarus ingår i centralorganisationen FPB, som har nära band till president Lukasjenko. FPB samlade namnunderskrifter till stöd för Lukasjenko inför presidentvalet den 9 augusti. 

Den oberoende fackorganisationen BKDP består av fyra fackförbund som tillsammans har 10 000 medlemmar. En spottstyver jämfört med de 16 statligt kontrollerade fackföreningar som organiserar 4,5 miljoner anställda, 96 procent av arbetskraften. 

BDKP har stöttat uppmaningen till en nationell politisk strejk och uppmanat till bildandet av strejkkommittéer på företagsnivå. BDKP har uppmanat arbetare att lämna de regimtrogna facken och skapa nya oberoende fackliga organisationer alternativt gå med i de existerande oberoende facken.

Bildandet av en nationell strejkkommitté pågår. Regimen har reagerat på detta och börjat väcka åtal mot och fängsla ledarna för strejkkommitteérna. Flera sitter nu fängslade och fler gripanden väntas.