Nu när hösten har dragit igång har också de fackliga kurserna gjort det.

På Runö har många fackligt förtroendevalda under åren lärt om arbetsmiljö, arbetsrätt, fackligt arbete i bolagsstyrelsen eller förhandlingsteknik. 

Före pandemin åkte deltagarna till kursgården i Åkersberga, norr om Stockholm, och sov över.

Nu när LO-förbunden fått fler medlemmar totalt, är det enbart digitala kurser på distans som gäller.

Enligt rektor Robert Ekstrand är det i snitt mellan 5 och 13 deltagare nu. Jämfört med mellan 18 och 28 när kurserna var fysiska. 

– Men det är ändå bra att folk vill ha sin fackliga utbildning, att vi kör även om det bara är fem deltagare. Den fackliga utbildningen får inte stanna upp.

Även de anställda på skolan har påverkats. Sex lärare har sagts upp. Och 22 anställda på konferens- och administrationssidan.

– Vi hade inte klarat oss på enbart kortidspermittering eftersom det blivit så långdraget. Det är en liten volym på kurserna. På konferensgården finns gäster, men inte som före mars. Uppsägningarna blev ändå vår räddning. 

Tio lärare jobbar dock kvar. Och på Runös folkhögskola inne i Stockholms innerstad har ingen sagts upp.

Rektor Robert Ekstrand vill se ett ökat stöd från förbunden att hjälpa sina förtroendevalda som nu behöver sådant som dator, bra uppkoppling, headset, webbkamera och någonstans att kunna sitta för att delta i utbildningarna.

Många sitter hemma med en partner som kanske är korttidspermitterad eller, som i våras, med gymnasiebarn.

– Vi har påtalat det flera gånger att förbunden behöver ta större ansvar för teknisk utrustning och en plats att vara på. 

Enkät: Så ställer vi om till att utbilda fackliga digitalt

Pertti Vainikainen ombudsman och ansvarig för studier på LO-distriktet norra Sverige
– Vi gillar inte Teams. Vi vill ha folkbildning och det blir inte interaktivt där. Allting kostar också, Teams licenser är skitdyra, vi vill inte föda de här bolagen. Vi började undersöka andra plattformar som var gratis. Vi aktiverade ett antal förtroendevalda handledare som fick spåna fritt hur det skulle bli så likt det fysiska mötet som möjligt, och landade i Google Classroom. Så måste vi skruva till lite också, allt passar inte för en skärm, då kanske en podd är bättre.

– Man kan ju vara med via en smartphone. Men klart, bor man i Svappavaara är det inte säkert man kan ha uppkoppling. Och det är lite svårt för oss att göra något åt det. Men vi har tagit upp det i en projektansökan till LO, om vi kan vi fixa paddor, mindre bärbara, det ligger lite på vår ”to do”-list. 
Anna Palmér-Hallén ombudsman LO-distriktet Väst, ansvarig för facklig utbildning
– Det är en väldigt tråkig situation som samtidigt utvecklat oss fantastiskt på väldigt kort tid. Men digitalt bildas ett filter där man missar nyanser. Mycket av det fackliga är folkbildning, det vill säga delaktighet, vilket nu ställer oerhört höga krav på oss handledare och fackligt förtroendevalda. Till exempel att två leder mötet, en för ordet, den andra hänger med i chatten. Att man tänker till vad som passar för just Teams.

– Sedan har inte alla kameror eller jättebra uppkoppling. Man måste var ödmjuk, snäll och ha ett enormt tålamod inför att våra förutsättningar är väldigt olika här.

– Vi kan ju tappa en del medlemmar och förtroendevalda nu som inte får någon fysisk kontakt. Det fysiska mötet är alltid starkast för att bli bekräftad och sprida engagemang.  Men vi kommer att ta med oss de digitala verktygen vi nu lärt, som ett komplement. 
Theres Heidrich chef för distriktet mellersta Norrland
– Det finns ju mycket bra som kommer ur det här, för många som inte var så långt fram i den digitala utvecklingen. Det är ju inte bara äldre som varit isolerade digitalt, utan även personer inom LO-yrken. Personligen har jag fått lite andhämtning med tekniken som besparar mig många tidiga morgnar och sena kvällar.

Vanligaste tjänster för digitala möten

• Teams (Microsoft), 56 procent.
• Skype (Microsoft), 55 procent, bland företag med fler än tvåhundra anställda är Skype dock vanligast.
• Zoom, 13 procent.
• Google Meet, 6 procent

Distansjobb

• I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans skedde en ökning från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april.

• I april i år jobbade 94 procent av dem som kunde jobba hemifrån det i någon utsträckning. I Stockholmsområdet jobbade 45 procent hemifrån på heltid då.

• 30 procent tycker videomöten blir för effektiva och att man glömmer kallpratet och relationsbyggandet. 

• 3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre.

Källa: Det var i maj som Tele2 gav Kantar Sifo i uppdrag att undersöka anställdas digitala distansarbete, strax före pandemin slog till i februari samt i april. Tusen intervjuer gjordes under båda undersökningstillfällen. De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel- eller deltid på ett företag med fler än tio anställda.