”Om vi ser att det finns brister så ska vi åtgärda dem”.

Detta säger Försäkringskassans chef på avdelningen för sjukförsäkring, Ulrika Havossar, i ett uttalande där hon bemöter regeringens uppdrag att åtgärda de brister som utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” slagit fast – efter några års granskande.

Ett svar som går helt i linje Försäkringskassan svar på kritik eller upplysningar kring den egna verksamheten som skett under åren.

Vi på nätverket #116omdagen har svårt att hitta några ”om” gällande de brister som finns.

Det finns heller inget ”om” för de 190 975 människor människorna som under åren 2016-2019 fått avslag på sin sjukpenningsansökan från Försäkringskassan.

När nu myndigheten säger ”om vi ser” kring en mångårig utrednings slutsatser och ska utreda sig själva, så förstår vi att några förändringar sannolikt inte kommer att ske.

Självklart håller vi tummarna för att vi har fel, för sjukförsäkringen behöver verkligen åtgärdas på en gång.

För dessa brister påverkar så många människors liv, inte bara de som får avslag på sin sjukpenning, utan även alla deras anhöriga

Representanter för #116OMDAGEN

Många tror nog att sjukförsäkringen fungerar nu eftersom den så kallade stupstocken togs bort i februari 2016.

Vid den tidpunkten hade över 100 000 människor utförsäkrats, en siffra som ofta nämndes med förfäran i rösten.

Att det under åren 2016-2019 har utförsäkrats nästan dubbelt så många är det märkligt tyst kring.

Ingen tycks tro oss och våra anhöriga, fackföreningar, vissa organisationer och vården när vi påtalar det som sker idag.

Våra ord förminskas och vi blir bemötta som mindre vetande av Försäkringskassan och ansvariga politiker.

Att läkarna under de senaste åren sett en ökning av kompletteringar som påverkar deras arbetssituation negativt är enligt Försäkringskassan fel, för enligt deras egen utredning syns ingen ökning.

När Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långa väntetider vid begäran om omprövning, så svarar Försäkringskassan med att de inte kunnat förutse den stora ökningen av överklaganden, och genast ska åtgärda problemet.

Det tog nästan ett år innan tiderna började kortas ner, men snart var de långa väntetiderna åter ett faktum.

Kritik rinner av Försäkringskassan som vatten på en gås och alla försök att upplysa om brister bortförklaras med att myndigheten redan agerar korrekt och att det är alla vi andra som inte förstår det.

Det har funnits alldeles för många ”om vi ser” under åren, vilket har inneburit livslånga konsekvenser för alla oss som blivit bedömda i det här icke-fungerande samhällssystemet.

Vi förstår att försäkringsdirektör Ulrika Havossar följer den manual som gäller kring uttalanden från myndigheten.

Våra ord förminskas och vi blir bemötta som mindre vetande av Försäkringskassan och ansvariga politiker

Representanter för #116OMDAGEN

Vi vädjar nu till henne att hon omedelbart ser till att brister i handläggning och beslut åtgärdas, som utredningen av sjukförsäkringen visat.

För dessa brister påverkar så många människors liv, inte bara de som får avslag på sin sjukpenning, utan även alla deras anhöriga.

Den som inte kan arbeta på grund av att arbetsförmåga saknas ska inte ens behöva fundera på att kastas ut i ekonomisk otrygghet.

Det är skälet till att vi har en sjukförsäkring från första början.

Det är dags att Försäkringskassan visar att de har förstått sitt uppdrag och att de arbetar för att uppfylla sin vision om att människor ska känna trygghet om livet tar en ny vändning.

För så är det inte i dag.

Undertecknas av:

Anita Andersson

Ann-charlotte Johansson

Anna Eriksson

Anna-Karin Hjelm

Anne Matinlassi

Anneli Jakobsson

Annelie Bergman

Annika Johansson

Annika Ohlsson

Bea Nallesdotter

Carina Daleby

Carola Nilsson

Caroline Sandberg

Elisabet Nordqvist

Elisabeth Lindmark

Ida Borg

Ingela Edman

Inger Trodell Dahl

Jeanette Öqvist

Jessika Fernström

Katarina Bergström

Katarina Just

Kristin Genmark

Lars-Ove Sundblom

Lena Liljequist

Lena Näslund

Malin Carlbom

Malin Snöman

Maria Bergström

Maria Hertzberg

Marie Borg

Marius Alexander Forselius

Marlene Andersson

Mia Efternamn

Mikael Johansson

Mikaela Granström

Pernilla Johansson

Roger Fritiofson

Sara Anderö

Simona Simonsson

Sture Eklund

Tanja Sjöholm

Therese Ekblad

Tom Nilsson

Veronika Karlsson

Wiveca Andersson