Ett av marknadsliberalismens mest misslyckade projekt måste avslutas. Äntligen väcks också röster för att så ska bli fallet.

Socialdemokraterna i Uppsala län beslutade på sin kongress i enlighet med studentföreningen Laboremus motion att apoteken bör ägas av det offentliga.

Eftersom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi är ordförande för distriktet förväntar vi oss att han driver frågan i regeringen.

Privatiseringen av Apoteket 2009 har givit oss högre läkemedelspriser, katastrofal samordning och icke-existerande beredskap för kriser som den vi nu lever i.

Att Sverige helt saknat medicinska beredskapslager är en direkt konsekvens av detta nyliberala experiment.

Det är värt att ställa sig frågan om någon är nöjd med Kristdemokraternas skötebarn som privatiseringen av apoteken var.

Möjligen kan boende i storstädernas kärnor glädjas åt att de nu har ett tiotal apotek med nära belägenhet till ytterdörren. Eftersom apoteken börjat sälja både kosmetika och godis kanske man till och med slipper gå på Konsum eller Ica.

Låt coronakrisen bli dödsstöten för den blinda tilltro till marknadens förmåga att lösa precis allting

S-studenter

Mer troligt är att även de flesta av innerstadsborna är missnöjda med att apoteken inte längre har något tydligt samhällsansvar och existerar endast i syfte att göra vinst på dig som kund.

Rimligare vore väl ändå om apoteken erkändes som den nödvändiga del av vårdkedjan som de faktiskt är.

Läkare ska till exempel utan problem kunna förse sina patienter med den medicin de behöver, i dagsläget kan inte ens detta säkerställas på ett tillfredsställande sätt (DN 18 maj 2019).

Det är hög tid att erkänna misslyckandet och återföra apoteken till offentligt ägande.

Coronakrisen har med all önskvärd tydlighet belyst nödvändigheten av att det gemensamma på ett flertal områden återtar kontrollen.

Sjukvården, äldreomsorgen och hemtjänsten är andra exempel på sektorer som hade kunnat sköta krisen bättre om de inte var utsatta för ett aktiebolags vinsttvång.

Det är hög tid att erkänna misslyckandet och återföra apoteken till offentligt ägande

S-studenter

Bara faktumet att dessa sektorer är uppdelade i en mängd olika utförare gör naturligtvis samordning och krishantering svårare.

S-studenter kräver att vårt parti sätter stopp för den marknadsliberala lekstuga som fått råda.

Frågan om apoteken ska vidare till Socialdemokraternas partikongress där vi ska se till att partiet påbörjar slutet för privatiseringseran.

Enligt en opinionsmätning från Novus (april 2020) anser dessutom 64 procent av befolkningen att apoteksverksamhet bör bedrivas av det offentliga.

S-studenter vid Linköpings universitet genomförde också en namninsamling för ändamålet som skrevs under av över 25 000 personer. 

Låt coronakrisen bli dödsstöten för den blinda tilltro till marknadens förmåga att lösa precis allting.

Det gemensammas reträtt får vara slut, det är dags att bygga ett starkare samhälle för alla.

Hälsa och jämlik tillgång till vård och läkemedel måste i alla lägen gå före vinstintressen.

Därför måste apoteken ägas av det offentliga.