Hon är mellanstadielärare och nu när terminen drog igång hann hon jobba i tre veckor.

Sedan var det dags. Åtta dagars vabbande. Nu är hon själv sjuk. 

Och en pinne i statistiken hos Försäkringskassan som berättar att förra veckan, vecka 37, hade den hittills högsta ökningen av ansökningar om tillfällig föräldrapenning, i år jämfört med samma vecka förra året.

En 75-procentig ökning. Och i antal var det närmare 150 000 ansökningar under en vecka om ersättning.

– På vår gård bor åtta tvååringar. Alla utom en är hemma nu, säger Amanda Frid.

Hon jobbar 68 procent, så såväl vab som egen sjukskrivning känns.

I vecka 37, som var i början av september, hade hon drygt 800 kronor kvar på kontot.

– Jag tjänar ju rätt lite från början eftersom jag inte vill att barnen ska ha så långa dagar. Men jag har det ganska förspänt då jag har lite sparpengar och kan låna av min pappa. Jag hamnar inte på gatan.

Hon säger att hon skulle kunna dra ner på matkostnader. Däremot köper hon aldrig nya kläder. Allt ärvs.

Och under våren var det värre. En omgång var Amanda Frid hemma med tvillingarna sju veckor i sträck.

Amanda Frid är glad över att Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer för hur man ska stanna hemma med sjuka barn. Bilden är tagen på hennes balkong på coronasäkert avstånd.

– Det var ju jättejobbigt när man bara skulle vänta ut. Det gick bara runt mellan oss tre, och det var alltid någon som hade symptom. Det var helt sjukt. Snorigt vid ett och halvt, som de var då, är ju hela tiden.

Hon gläds åt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

De innebär att när det gått sju dagar efter insjuknande, och barnet varit symtomfritt i två dagar men fortfarande har torrhosta eller lätt snuva, får det gå till förskola eller skola.

”Ur ett helhetsperspektiv är närvaro i skola och andra vardagssammanhang viktigt för barn och ungas hälsa”, kan man läsa i myndighetens vägledning. 

– Därför kunde min dotter gå tillbaka till förskolan i dag, trots att hon är snorig. Allt annat hade blivit orimligt i längden.

Vad har du gjort med barnen all vabtid?
– Typ samma sak som när man är föräldraledig, minus att träffa mycket folk. De är ju så pigga. Och det är ju positivt, det är lättare att ta hand om barn som är pigga och inte har ont. Nu är det glada barn och man får mycket tid tillsammans. Det har blivit lunken i stället för stressen.

Antal anmälda vabb 2019 och 2020 – veckan 1 till och med 37

Så säger Folkhälsomyndigheten om barn och unga och covid-19:

  • Barn ska stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, som torrhosta och lätt snuva när det gått sju dagar efter insjuknande kan återgång till skola och annan verksamhet ske. Vid ny infektion ska det upprepas.
  • Symtom hos barn och unga skiljer sig inte nämnvärt från den hos vuxna förutom att den ofta är mildare. 
  • Testning av covid-19 hos barn och unga rekommenderas främst till barn i skolåldern. Vid lokala eller regionala utbrott även till barn i förskoleålder. 
  • Nuvarande kunskapsläge visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte varit drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen.
  • Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.