Histadrut har varslat om konflikt, något israeliska fack enligt lag är ålagda att göra två veckor innan stridsåtgärder införs, rapporterar tidningen Jerusalem Post.

Bakgrunden är finansminister Israel Katz förslag om sänkta löner för 700 000 anställda inom offentlig sektor, varav många jobbar inom vården. 

Enligt förslaget ska anställda som tjänar över 20 000 shekel per månad, motsvarande drygt 50 000 kronor, få sina löner sänkta med 10 procent, medan lönesänkningarna blir lägre för anställda som tjänar mindre.

De sänkta lönenivåerna ska gälla under en tvåårsperiod och syftar till att balansera landets ekonomi som drabbats hårt av coronakrisen.

Till Times of Israel säger Katz att offentliganställda bör vara med och ”dela bördan”. 

Histadrut hotar i sin tur med generalstrejk om regeringen driver igenom lönesänkningarna. 

– Överallt i resten av världen uppskattas den offentliga sektorn, det är bara i Israel den får skulden om någonting är fel, säger ordföranden Arnon Bar-David till affärstidningen Globes