Skolverket kommer från den 1 september att hemligstämpla de flesta uppgifter om Sveriges alla skolor.

Det är en följd av att landets privata skolkoncerner har fått laglig rätt att klassa det mesta av sin statistik som affärshemligheter. 

Skolverket har då funnit att de i så fall inte heller kan publicera uppgifter om landets kommunala skolor. Rättstillämpningen ska ju vara lika för alla.

Och vårt land går från den 1 september, då detta genomförs, in i en total tystnad om vilka lärosäten som över huvud taget finns.

Det här har naturligtvis rört upp känslor hos alla riksdagspartier, överallt i media och även på ledarsidor oavsett politisk färg.

Ändå är det en rak följd av att allianspartierna och Sverigedemokraterna låtit offentlighetsprincipen ryka för gynna privatskolornas vinster. De har stött privatskolornas kamp för att få mörklägga sina uppgifter som ”affärshemligheter”.

För de privata skolkoncernerna är de största vinsterna att de slipper insyn i elevsammansättningen och att de slipper visa vilka betyg de delar ut till sina elever.

Lysande avgångsbetyg trots mediokra provresultat har nämligen blivit privatskolornas sätt att locka elever.

Utan elever ingen skolpeng, och utan skolpeng ingen vinst. De medvetet extra höga betyg som privatskolor ger är alltså till för att locka elever till privatskolorna.

Rykten om att en privatskola ger extra höga betyg hur halvrisiga prestationer eleverna än klarar är alltså bra för privatskolorna.

Statistik som belägger att denna betygsinflation fortgår, vilket flera kartläggningar gång på gång har visat, är dock mindre bra, eftersom det gör det uppenbart att privatskolorna sysslar med fusk som kan medföra repressalier.

Fusket ska alltså kunna fortsätta, men fusket ska inte kunna avslöjas.

Det är denna linje som Allianspartierna och Sverigedemokraterna stöder när de värnar om privatskolornas ”rätt” att mörklägga fakta.

De protester som nu hörs från borgerligt håll och från borgerliga ledarsidor känns därför oerhört påklistrade. 

Skolverket har nu begärt att regeringen gör en särskild registerförfattning för skolenhetsregistret. Det skulle innebära att statistiken runt kommunala skolor åter blir offentlig.

Eftersom Centern och Liberalerna inte motsätter sig offentlighet runt kommunala skolor – så länge privata skolor får fortsätta plocka ut höga vinster utan insyn – så kommer en sådan ändring att gå igenom utan motstånd.

Men vi måste minnas vad sekretessbeläggningen av Sveriges skolor utgår ifrån. Allt handlar om privatskolornas begär efter vinst utan insyn.

Ansvarsfulla politiker bör sätta stopp för det.