Skolorna har just öppnat efter sommarlovet och i Göteborg inleds skolstarten på ett bedrövligt sätt.

Över fyrahundra barn har fått helt felaktiga placeringar, flera hundra andra har fått placeringar som de aldrig önskat. Barn har fått besked om placering som inte tar hänsyn till barriärer som Göta älv eller flerfiliga motorleder.

Lågstadiebarn har tvingats till lång busspendling med flera byten för att ta sig till skolan. 

Orsaken till haveriet i Göteborg är främst den mänskliga faktorn med bristande kompetens och ledning.

Att skolplaceringar alls kan få dessa följder är en effekt av det fria skolvalet som sedan 1990-talet urholkat svensk skola och drivit på skolsegregationen.

Reaktionerna på placeringskaoset i Göteborg har varit kraftfulla. Föräldrar har slutit sig samman i besvikelse, oro och ilska men med en konstruktiv vilja att bidra och göra situationen bättre för sina och andras barn. 

Efter att Alliansen vunnit kommunvalet och tagit över makten i Göteborg sjösatte de sitt vallöfte om ”aktivt skolval”.

Nu skulle fler föräldrar, med hjälp av kommunala kommunikatörer och skattefinansierat informationsmaterial, förmås att välja skola till sina barn.

I Göteborg valde 22 procent av grundskoleeleverna en friskola år 2019. Med hjälp av ett aktivt val vill högerpartierna, ivrigt påhejade av friskolekoncernerna, att fler elever väljer bort den närmsta kommunala skolan. 

Men Allianspolitikernas förhoppningar om det aktiva valet i Göteborg har grusats. Andelen föräldrar som väljer skola ligger nästintill på samma andel som tidigare, liksom andelen friskoleelever.

De flesta föräldrar väljer dessutom en skola de annars, i enlighet med närhetsprincipen, hade blivit tilldelade.  Föräldrarnas val handlar alltså i första hand om att säkra plats åt sitt barn på skolan nära hemmet.

Det Göteborgs borgerliga skolvalsfiasko åskådliggör är att skolan fungerar dåligt som marknad, utbildning är inte en vara vilken som helst och föräldrar ska inte reduceras till kunder

Viktoria Tryggvadottir Rolka

Detta gäller även föräldrar i socialt utsatta områden.

Kan man välja önskar de flesta en skola dit barnen har nära, slipper åka kollektivtrafik eller bli skjutsade i bil.

Kanske är det så enkelt att det stora flertalet bara vill kunna vara trygga i att barnen får gå i en bra skola i närheten av hemmet? 

Detta har varit en viktig fråga för oss. Därför är är vi väldigt stolta över att ha lyckats samla en politisk majoritet för att avbryta experimentet med aktivt skolval. Nya regler för antagning och placering kommer tas under hösten.

Istället för att konstruera system utifrån ideologiska fantasier om fri konkurrens borde skolpolitiker utgå från verkliga behov av trygghet och förutsägbarhet för att familjer ska kunna planera sina liv.

Föräldrar bör tidigt få besked om i vilken skola barnet kommer få börja förskoleklass. Reserverade placeringar ger inte bara föräldrar och barn bättre förutsättningar utan skulle också underlätta kommunens planering och leda till att skattepengar används mer effektivt.

Med reserverade platser kan alla skolor få tillräckligt många elever för att fungera bra vilket höjer kvaliteten och resultaten i skolor som idag väljs bort.

Haveriet med årets skolplaceringar i Göteborg sätter diskussionen om den konkurrensutsatta svenska skolan i blixtbelysning.

Årtionden av liberalt marknadstänkande har förvandlat skola och utbildning till varor och tjänster bland andra. Logiken är då naturlig – att kunden ska välja, jämföra och informera sig för att göra det bästa valet och välja bort det som är dåligt.

Det Göteborgs borgerliga skolvalsfiasko åskådliggör är att skolan fungerar dåligt som marknad, utbildning är inte en vara vilken som helst och föräldrar ska inte reduceras till kunder. 

Vi ser fram emot att riksdag och regering gör nödvändiga förändringar i det svenska skolsystemet och på riktigt sätter välfärden först.

Tills dess kommer Socialdemokraterna i Göteborg fortsätta att i varje läge sätta barnens intressen framför marknadens.

Exemplet i Göteborg visar att det även i opposition går att nå segrar för ökad likvärdighet.

Vårt budskap till styret är tydligt – de nya reglerna ska ge barn trygga placeringar nära hemmet.

Göteborgs föräldrar ska i framtiden slippa lämna önskelistor till kommunen, önskemål förklädda till ”val”.

Kampen för jämlikhet och frihet fortsätter och vår inriktning är tydlig – välfärden först.