Medan allt fler äldre jobbar längre, både i Sverige och andra länder, tycks guldåldern för en löntagare stå still. 

Tiden som ung och kanske ”lovande” eller ”hungrig” är över innan man ens hinner blinka.

För åldersdiskrimineringen börjar redan vid 40 har forskare slagit fast. Ett årtionde senare är man typ fossil. Detta trots att politiker flyttar fram pensionsgränser och gärna ser att de som kan jobbar till 75. 

Åldersdiskrimineringen har inga landsgränser.

I Indien, där mer än halva befolkningen är under 25 år, är konkurrensen om jobben ibland brutal. Äldre vittnar om stor utsatthet på arbetsmarknaden.

Landet har heller inte någon diskrimineringslag som kan tackla åldersmobbning och därför kan företag enkelt sätta åldersgränser i sina platsannonser. 

Den kinesiska techindustrin har en liknande utveckling – ju yngre desto bättre.

I Storbritannien visade en studie i fjol att arbetsgivare var tre gånger mindre benägna att intervjua 55-åriga kandidater än yngre sökande med mindre erfarenhet. 

Åldersdiskriminering innehåller förstås inte bara nackdelen att det är svårt att få ett jobb. Det kan även innebära sämre möjligheter till kompetensutveckling eller lönepåslag

Linda Flood

Jag ringer upp Stefan Eriksson, en av författarna bakom forskningsstudien ”Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar” som baseras på 6 000 fiktiva jobbansökningar inom sju olika yrkeskategorier. 

Grånade tinningar och antydan till rynkor visade sig vara lika lite värt oavsett om företag sökte kockar, lokalvårdare, restaurangbiträden eller butikssäljare. 

– Det var slående att det var så tydligt att arbetsgivare sorterar bort äldre, säger han. 

Åldersdiskriminering innehåller förstås inte bara nackdelen att det är svårt att få ett jobb. Det kan även innebära sämre möjligheter till kompetensutveckling eller lönepåslag.

Däremot kan vissa nationella lagstiftningar ändå rädda fossilerna då det är svårare för företag att säga upp de som arbetat många år. Men det betyder också att de inte tar chansen till nya erfarenheter. Det vill säga bättre sitta still än att ens göra ett försök.

Därför är det inte heller så konstigt att lojal är den egenskap som arbetsgivare bäst tycker passar in på äldre medarbetare.

För att anses som flexibel och driven bör man inte skylta med sin riktiga ålder. Även om man har kvar mer än halva sitt yrkesliv.