Det konservativa blocket med Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna blockerar nu justitieminister Morgan Johanssons utmärkta förslag till grundlagsändring.

Enligt justitieministerns förslag borde kravet på oberoende för public service, alltså statligt ägd radio och TV, skrivas in i svensk grundlag.

Det är en högst rimlig åtgärd efter att vi i takt med extremhögerns valframgångar i Polen och Ungern har sett ländernas media förvandlas till propagandacentraler för de nya regeringarna.

Vid en högerkonservativ vinst även i något framtida svenskt val riskerar vi en liknande utveckling även i Sverige. SD har redan i dag en välregisserad propaganda som stämplar stora delar av välgjord journalistik som vänsterpropaganda.

Vägen ligger då öppen för censur och politisk styrning.

Att Moderaterna och KD ställer sig bakom SD och blockerar frågan är skrämmande. Demokratiskt sinnade högerpolitiker som är måna om att statlig media varken ska gå högerns eller vänsterns ärenden borde naturligtvis stödja förslag som ska rädda oberoendet för public service.

Men de konservativa partiernas ståndpunkter är inte så obegripliga som de i förstone verkar.

Deras skarpa nej till att värna oberoendet följer på en decennielång propagandadrive för att utmåla journalister som vänstervridna, där statligt ägda public service har stått längst fram i skottgluggen.

Och näringsliv och höger har mycket effektivt lyckats vända på åsiktsskutan. Journalistkåren har på bara något decennium gått från att ses som mestadels högervriden till att ses som klart vänstervriden.

Naturligtvis hjälpte också det framväxande Sverigedemokraterna till i lanseringen av den nya bilden, främst med vinkeln att SD gick ”folket” till mötes när de brännmärkte oberoende journalistik som vänstervriden.

Det var en syn som passade som hand i handske i den kampanj som redan dragits igång.

Och det är här det blir väldigt obehagligt.

SD:s syfte med att utmåla journalister som vänstervridna, eller hbtq-hyllande eller klimatgalna, är att kunna ta över kontrollen av media för att lättare införa en mer permanent nationalkonservativ likriktning av Sverige.

I både Polen och Ungern har just detta hänt. Fri och oberoende media har kraftigt inskränkts och ställts under regeringarnas kontroll.

I Polen har främst homosexuella använts som den grupp ”folket” ska skyddas ifrån genom att regeringen tar över informationskontrollen, i Ungern är det finansmannen George Soros och ”judarna” som i regeringskontrollerad media utmålas som ”folkets” fiender och som skäl till att regeringen måste ta över kontrollen av media.

Det här är inte på låtsas. Det är något som sker inte långt från våra gränser.

Justitieminister Morgan Johansson har därför lagt fram ett förslag som ska värna public service oberoende av vilken regering som sitter vid makten.

Men SD, KD och M säger nej.

Har de redan börjar planera hur de ska styra svensk media efter ett nationalkonservativt maktövertagande?