– Vi har utvecklat den här databasen tillsammans med organisationer som jobbar för textilarbetares rättigheter i till exempel Indonesien och Hongkong, säger Maria Sjödin på Fair Action som tillsammans med Clean Clothes Campaign ligger bakom den nya sajten som heter Fashion Checker. 

Båda organisationerna jobbar med frågor som rör textilarbetares villkor i fattiga länder. 

På sajten Fashion Checker kan man söka på olika modeföretag och se vilka underleverantörer de använder sig av. 

Information har hämtats in från klädföretagen men även från rapporter och analyser från olika källor och anger bland annat hur många kvinnor respektive män som jobbar på olika textilfabriker. 

Företagen betygssätts också med avseende på deras öppenhet.

Maria Sjödin säger att konsumenter kan använda sajten men att en viktig målgrupp är journalister, investerare eller organisationer som jobbar för att stärka arbetares rättigheter. 

– Den kan vara bra för fackliga organisationer som känner till att de varit problem hos vissa företag och vill ta reda på mer. Just nu är sajten under uppbyggnad och vi samlar in information från olika källor. Men en viktig sak är också att få in information som går att jämföra med varandra, säger hon och säger att hon inte känner till någon liknande sajt.

En annan sajt som granskare som undersöker villkoren i textilindustrin ibland använder sig av är globallivingwage.org som anger hur hög levnadslönen är i olika länder i världen.

En levnadslön är nivån som krävs för att försörja sig själv och sin familj utan att behöva arbeta övertid. Lönen ska vara så hög att familjen har råd att söka vård och att barnen ska kunna gå i skolan.