Två förbund som slåss om samma medlemmar. Två olika viljor som splittrar och spelar arbetsgivarna i händerna.

Och så förstås kostnaderna för dubbelarbete när två förbund ska hantera samma frågor på varsitt håll.

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet håller snart kongresser, i Lärarförbundets fall en extrakongress med bara en fråga på bordet. 

De två förbundens gemensamma samverkansråd har analyserat nuläget och kommit fram till att något måste göras. Därför kommer kongressombuden att på var sitt håll få ta ställning till samma förslag: att ge respektive förbundsstyrelse mandat att ta fram ett förslag om hur den framtida organiseringen ska se ut.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gick nyligen ut med en debattartikel i Aftonbladet, där hon propagerar för att de två borde gå hela vägen och bilda ett gemensamt förbund:

– Lärarprofessionen är utspridd på flera fackförbund, något som leder till att arbetsgivare och politiker framgångsrikt har kunnat spela ut lärarnas olika företrädare mot varandra, konstaterar hon där.

Lärarnas riksförbund har inte visat samma entusiasm. Arbetet har sökt förbundsordförande Åsa Fahlén för en kommenter.

Förbundets pressekreterare hänvisar då till en intervju i tidningen Skolvärlden från februari i år.

Där avvisade Åsa Fahlén bestämt tanken på att gå ihop med Lärarförbundet.

– En sammanslagning är uteslutet och det är för tidigt att tala om hur en ny organisering skulle kunna se ut. Utgångspunkten har varit att vi inte ska slå ihop förbunden, för att då blir det någon slags kompromiss, sade hon då. 

Däremot förkastar hon inte lika konsekvent tanken på att man bildar ett helt nytt förbund.

– Det vet vi egentligen inte, utgångspunkten är att det ska vara någonting nytt. Det är klart om vi bara skulle gå ihop så skulle det kanske bli ett större lärarförbund, men båda förbunden har sagt att vi vill göra någonting nytt som är bättre för våra medlemmar, något som är starkare, sade hon till Skolvärlden.

Ett problem är förbundens olika centralorganisationstillhörighet. Lärarförbundet är med i TCO, medan Lärarnas riksförbund tillhör Saco.

Och den akademiska hemvisten är viktigt för förbundet, något som inte minst visar sig i att ett flertal motioner till kongressen lyfter vikten av fortsatt medlemskap i Saco. Vilket även är förbundsstyrelsens vilja.

Ett annat möjligt problem är att Lärarförbundet även organiserar skolledare, medan Lärarnas riksförbund ratar chefer.

Det kanske största hindret för en eventuell sammanslagning är emellertid undanröjt, efter att Lärarförbundet nyligen beslutade att endast välkomna behöriga lärare. Ett krav som Lärarnas riksförbund haft sedan länge.

Kongresser i början av september

Lärarnas riksförbund har på grund av coronapandemin delat upp sin kongress på tre digitala tillfällen. Frågan om den framtida organiseringen ska behandlas den 6-8 september.

Lärarförbundet håller en digital extrakongress den 9 september, då beslut ska tas i frågan.

Lärarnas riksförbund har drygt 90 000 medlemmar.

Lärarförbundet har drygt 230 000 medlemmar.

Tillsammans skulle de bli Sveriges tredje största förbund, efter Unionen och Kommunal.