För sjunde året i rad har världsfacket Ituc gjort en genomgång av fackliga rättigheter i 144 länder.

Läget har hela tiden försämrats och i årets rapport uppges att fackligt aktiva har gripits i 61 länder och att aktivister har utsatts för våld i 51 länder.

I 123 av 144 länder har strejkrätten kränkts. I nästan lika många länder, 115, har rätten att teckna kollektivavtal kränkts.

Alla länder får betyg på en skala mellan 1 och 5+, där betyget 1 står för få kränkningar av fackliga rättigheter medan 5 och 5+ står för inga rättigheter alls.

Ituc gör varje år en så kallad värstinglista som inkluderar de tio länder med sämst förutsättningar för facklig organisering.

Men det finns också länder som utmärker sig för att ha förbättrat samhällsklimatet för fackförbund.

I årets rapport sticker dessa åtta ut.

Vietnam  

I november 2019 antog landet en ändrad arbetsmarknadslagstiftning. Oberoende fackföreningar måste fortfarande få tillstånd från myndigheterna för sin verksamhet men har rätt att rekrytera medlemmar, förhandla kollektivt, representera medlemmar i tvister och organisera strejker.

VGCL (Vietnams arbetskonfederation, som är den enda nationella centralorganisationen) har dock fortfarande egenrätt för att bland annat få externt ekonomiskt stöd.
Betyg: 4 (2019 var det 5)

Qatar

I januari i år avskaffades kravet på utresevisum. Beslutet innebär att hushållsarbetare, offentligt anställda, personal till sjöss och inom jordbruket, inkluderat tillfälliga arbetare, är fria att lämna landet tillfälligt eller permanent utan att behöva få tillstånd från sina arbetsgivare.

En ny lag om minimilön som gäller alla sektorer och nationaliteter ska också klubbas i år, vilket Ituc menar är en viktig milstolpe för migrantarbetare i Qatar. Ituc pekar också på ytterligare två positiva förändringar: inrättandet av arbetsdomstolar och inrättandet av arbetsplatskommittéer som ger anställda större möjlighet att komma till tals.
Betyg: 4 (2018 var det 5. Landet betygsattes inte i 2019 års rapport)

Sierra Leone

Det senaste året har färre kränkningar av fackliga rättigheter registrerats och strejker inom bland annat gruvindustrin har genomförts utan att myndigheter eller arbetsgivare har lagt sig i. Även om många rättsliga hinder fortfarande finns kvar gällande föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar anser Ituc att landet har fått en positiv skjuts framåt.
Betyg: 4 (2019 var det 5)

Argentina

Regeringen har inrättat en kommission för social dialog som fungerar som en mellanhand för arbetsmarknadens parter för att förbättra efterlevnaden av internationella konventioner. Under 2019 hölls flera möten för att granska klagomål gällande föreningsfrihet.
Betyg: 3 (2019 var det 4)

Ghana

Det senaste året har det funnits möjligheter till kollektiva förhandlingar på enskilda arbetsplatser. Strejker har heller inte mött motstånd och därför anser Ituc att utvecklingen ha förbättrats trots att det fortfarande finns rättsliga hinder för föreningsfrihet.
Betyg: 2 (2019 var det 3)

Namibia

Precis som i Ghana finns det fortfarande rättsliga hinder för föreningsfrihet. Men det senaste året har det funnits möjlighet till kollektiva förhandlingar och färre strejker har mött motstånd.
Betyg: 2 (2019 var det 3)

Spanien

Ituc konstaterar kort att det är glädjande att se att den spanska regeringen har slutat använda sig av lagar från Franco-diktaturen för att förfölja fackliga ledare.
Betyg: 2 (2019 var det 3)

Kanada

2018 införde regeringen en speciallag som satte stopp för 50 000 postarbetares rätt att strejka. Men lagen tillämpas inte längre och under fjolåret registrerades färre kränkningar av fackliga rättigheter vilket ger landet ett bättre betyg.
Betyg: 2 (2019 var det 3)