I dag, onsdag, presenterades SCB:s årliga genomgång av skillnader mellan kvinnor och män i en rad områden.

Arbetet har gjort ett axplock av siffror som är kopplade till arbetslivet.

 • 86 procent av dem som har ett fast jobb i offentlig sektor är kvinnor. Det är samma andel som 1987.
 • 96 procent av dem som jobbar på kommunala förskolor är kvinnor (94 procent kvinnor på enskilda förskolor). Förskolelärare är det mest kvinnodominerade yrket – 96 procent är kvinnor. Snickare är det mest mansdominerade yrket – 99 procent är män.
 • Andelen kvinnor som arbetar heltid ökar. Samtidigt uppger en klar majoritet av de kvinnor som jobbar deltid att det saknas möjligheter till heltid, som orsak till att de inte arbetar heltid.
 • Kvinnor har 55 procent av de tidsbegränsade anställningarna.
 • 87 procent av kvinnor födda i Sverige är sysselsatta. Medan 66 procent av kvinnor födda i ett annat land är det. För män är 90 procent som är födda i Sverige sysselsatta, medan 78 procent av männen födda i annat land är det.
 • 70 procent av föräldrapenningen togs ut av kvinnor. Och 61 procent av ersättningen vid vabb togs ut av kvinnor.
 • Närmare var fjärde kvinna under 30 år som jobbar med till exempel patienter, elever, kunder, passagerare eller klienter har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Medan knappt fem procent av männen i samma grupp svarar att det skett.
 • Närmare var femte kvinna har utsatts för våld på jobbet.
 • Nästan samtliga som dör på jobbet är män.
 • Lägst medianinkomst har ensamstående kvinnor med minst två barn. 156 000 kronor per år är medianvärdet på för den gruppen. Medan ensamstående män med minst två barn hamnar i en median på 188 000 kronor. Högst inkomst har sambos utan barn, där ligger medianvärdet på 367 000 kronor.
 • Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pensioner.