Små, flinka fingrar. Enkla, monotona arbetsuppgifter. Här viker barn askar till brösttabletter på Dux karamellfabrik i Gävle 1922 – och förevigas på en prydlig gruppbild som vilka arbetare andra som helst.

Fabriken låg först i norra stadsdelen Strömsbo, flyttade under 1920-talet till Brynäs och upphörde 1930.

Trots att den socialdemokratiska agitatorn August Palm redan i början av 1880-talet propagerade för att hälsovådligt arbete i fabriker skulle förbjudas för dem under 14 år, förekom barnarbete fortfarande i början av 1930-talet i Sverige. 

Inom jordbruk och boskapsskötsel hade barns arbete länge varit en viktig del, och av många setts som en nyttig inskolning i framtida arbetsliv. Under industrialiseringen blev barnarbete vanligt i fabriker och gruvnäring.

För företagare var barnen en vinstaffär – ofta fick de inte ens hälften av vad en vuxen man tjänade – och för fattiga arbetarfamiljer var barnens bidrag ofta ett nödvändigt ont. 

Att förbjuda barnarbetet, som samtidigt var med och byggde upp den svenska välfärden, gjordes inte i en handvändning.

På liknande sätt är bekämpandet av barnarbete fortfarande en svår fråga runt om i världen i dag.

– Vi har massor av exempel på när barn tas bort från globala leverantörskedjor, och i stället hamnar i arbete i en ännu värre, mer informell miljö. Och de kan bli fysiskt eller ekonomiskt bestraffade av familjen eller samhället, säger Claes Hamilton, rådgivare på Rädda Barnen som arbetar med frågan om barnarbete i ett internationellt perspektiv. 

– Grundprincipen är att ha barnets bästa i åtanke. Utifrån det kan man komma till svaret att det är bättre för barnen att fortsätta arbeta kontrollerat under ett år eller två, med lite kortare arbetstider så att de kan gå till skolan samtidigt, säger han.

Viktig är att frågan om barnarbete inte blir ett stort: ”Nej, nej, nej, vi har inget barnarbete”, säger han, utan ”packas upp och ses analytiskt och kvalitativt”, och successivt byggs bort. ILO har som mål att allt barnarbete ska var utrotat till 2025. 

Barnarbete

Allt arbete som utförs av barn räknas inte som barnarbete. Det gör däremot allt direkt skadligt arbete som utförs av en person under 18 år. Och barn under elva år ska inte arbeta över huvud taget.

Däremot är det till exempel okej för en tolvåring att hjälpa familjen att sälja grönsaker under helgen. Definitionerna specificeras i ILO:s två kärnkonventioner kring barnarbete, nr 182 och 138.

73 miljoner barn utför den värsta sortens, direkt skadligt arbete och 152 miljoner barn i världen utför barnarbete som indirekt och i förlängningen är skadligt genom att barnen undanhålls rättigheter som skolgång och lek. 

100 år av svenska jobb

Följ med Arbetet genom hundra år av svenskt arbetsliv. Genom fotografier från de olika årtiondena berättar vi historien om ett Sverige i utveckling: från barnarbete till högteknologi, från klasskamp till klimatkamp, eller för att ta det kanske mest aktuella exemplet – från spanska sjukan till covid-19.

Se fler bilder i Arbetets serie på 100 år av svenska jobb som publiceras under ett par veckor.