När Coronapandemin släpper sitt grepp om vårt samhälle kommer många människor behöva nya jobb.

För att få fram dessa jobb kommer det krävas en samhällelig samling för att klara uppgiften. I det gemensamma arbetet kommer vi också behöver göra principiella vägval i vad vi är beredd att offra för få fram jobben.

Ett sådant är arbetsvillkoren. Därför vill jag be dig, Eva Nordmark, som socialdemokratisk arbetsmarknadsminister att inte pruta på arbetsvillkoren genom att gå med på försämringar i LAS eller att medverka till att göra arbetstagare till falska företagare genom Mikroföretagsreformen, en reform är planerad i januariavtalet.

Båda åtgärderna leder nämligen bara till otrygga villkor för arbetstagarna. 

Jag förstår att idén med Mikroföretagsreformen är att skapa fler företag och få till större flexibilitet på arbetsmarknaden.

Men forskningen är entydig. Mikroföretag leder till få nya riktiga företag som är oberoende och livskraftiga över tid.

Arbetstagare som på grund av branschstrukturella skäl som i exempelvis media- eller konsultbranschen, hänvisas till att starta företag som är i beroendeställning av endast en eller ett fåtal kunder.

Dessa definieras enligt arbetsrätten som falska företagare.

Via egenanställning kan vi fortsätta med den svenska modellen och goda arbetsvillkor samtidigt som Centerpartiet och Liberalerna kan få sin vilja om en mer flexibel arbetsmarknad tillfredsställd

Stephen Schad

En stor andel av de människor som tvingas att bli falska företagare är särskilt utsatta. Exempelvis ger de digitala plattformar som tvingar arbetstagare att bli företagare arbetsvillkor som är bland de i särklass sämsta i Sverige. 

Jag anser att företagsformer ska användas för att driva självständiga verksamheter som genererar vinst, arbete och skatt. Företagsformer skall inte användas för att skapa flexibilitet på arbetsmarknader eller skatteplanera. 

Arbetstagare däremot, ska skyddas av arbetsgivare och garanteras de goda arbetsvillkor som socialdemokratin kämpat för och fått till under 1900-talet med stor framgång. 

Lösningen heter egenanställning.

I en egenanställning är arbetstagaren skyddad genom sitt egenanställningsföretag som är arbetsgivare som ansvarar för att arbetsmiljön är säker, avsätter pengar till pension och har processer och rutiner för att efterleva arbetsrättsliga skyddslagar som arbetstidslagen och semesterlagen.

Samtidigt skapar egenanställningar den flexibilitet som branscher och företag idag kräver. 

Sysselsättningsformen ”egenanställning” växte fram i början av millennieskiftet och är i grunden anpassad för den grupp arbetstagare som vill ha större flexibilitet i arbetslivet och de branscher som genomgått sådana strukturella förändringar att deras verksamheter måste organiseras mer flexibelt.

Lösningen behöver alltså inte vara att göra alla arbetstagare till falska företagare och sedan låta dem klara sig bäst de kan. 

Via egenanställning kan vi fortsätta med den svenska modellen och goda arbetsvillkor samtidigt som Centerpartiet och Liberalerna kan få sin vilja om en mer flexibel arbetsmarknad tillfredsställd.