Anställda inom bygg- och anläggningsbranschen, liksom i gruvindustrin, jobbar ofta i rökiga och dammiga miljöer. 

Detta kan öka risken för inflammation och ge sämre immunförsvar, berättar Kjell Torén, forskare i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. 

En studie som han nyligen genomfört visar att vissa yrkesgrupper, till exempel svetsare, har lättare att utveckla bakteriell lunginflammation. 

Även de som i sitt jobb exponeras för stendamm, såsom många byggnadsarbetare, löper en ökad risk. 

– Jag tror att dessa yrkesgrupper även kan ha en ökad risk för virusinfektioner som covid-19, säger Kjell Torén. 

Vid allvarligare fall av covid-19 får patienter bakteriell lunginflammation. Hittills har också män drabbats hårdare under pandemin än kvinnor. 

– Vi planerar att genomföra en studie för att se om just dessa grupper kan drabbas mer av covid-19, men det är för tidigt ännu. Vi hoppas kunna göra det nästa år. 

Studien om att exponering för rök och damm ger fler fall av bakteriell lunginflammation publicerades i tidskriften Occupational and Environmental Medicine i mars.

Kjell Torén påpekar dock att en svaghet är att de inte har tagit hänsyn till tobaksrökning vid genomgången av de drygt 4 400 fallen.