Den 24 november 2016 miste 73 arbetare livet när en ställning på ett kraftverksbygge i Fengcheng, i provinsen Jiangxi i sydöstra Kina, rasade.

Nu har en lokal domstol slagit fast att 28 personer gjort sig skyldiga till brott i anslutning till olyckan, rapporterar Hongkongbaserade China Labour Bulletin, som bevakar fackliga och arbetsrättsliga frågor i Kina. 

De dömda är myndighetstjänstemän eller chefer på företaget som ansvarade för kraftverksbygget och fälls för bland annat tjänstefel och mutbrott. 

Enligt rätten hade de konspirerat för att påskynda byggtakten och som ett led i detta åsidosatt säkerhetsföreskrifter, vilket i sin tur orsakade olyckan. 

Längst straff, 18 års fängelse, får en man som satt på trippla stolar. Utöver att han var högste projektchef för kraftverksbygget ledde mannen även fackföreningen på det utförande företaget. Dessutom var han medlem i det styrande Kommunistpartiet.

Enligt China Labour Bulletins grundare Han Dongfang är denna typ av sammansvärjningar mellan fack och företagsledningar en viktig förklaring till det höga antalet arbetsolyckor i Kina

– En trygg arbetsmiljö är ett bord med fyra ben. För att det ska stå upprätt behöver det alla fyra ben: regeringen, företagen, medierna och fackföreningen. Förut fanns det bara två ben, regeringen och företagen. Nu gör medierna ett bra jobb med att rapportera om olyckor och missförhållanden, men facket saknas fortfarande, säger han till den egna publikationen. 

Fakta: Inga fria fack i Kina

• Den enda tillåtna fackliga organisationen i Kina är Allkinesiska fackföreningsfederationen, ACFTU, som har knappt 200 miljoner medlemmar. 

• Organisationen är underställd landets politiska styre och ska enligt stadgarna utgöra en ”bro mellan Kommunistpartiet och den arbetande massan”.

• ACFTU förhandlar vare sig om kollektivavtal eller löner. Lönerna sätts i stor utsträckning av företagen.

Källa: Union to Union