Ett vårdbiträde skadar ryggen vilket gör att hon inte kan lyfta tungt. 

Är hon fast anställd blir hon sannolikt sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Men är hon timanställd och utan några arbetspass inbokade framöver nekas hon ofta sjukpenning av samma myndighet.

Luckan i lagen som gör att tillfälligt anställda har svårare att sjukskriva sig borde täppas till. Det föreslås i en ny utredning som i dag, onsdag, lämnas över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Problemet uppstår eftersom Försäkringskassan betraktar den timanställde utan inbokade pass som arbetslös från första sjukdagen. 

Det innebär att personens arbetsförmåga prövas mot ”normalt förekommande arbeten”, alltså alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Kan vårdbiträdet rent fysiskt klara av ett telefonförsäljarjobb betraktas hon inte som sjuk. 

Utredningen föreslår nu att samma regler ska gälla för timanställda som för fast anställda om det kan antas att den timanställde skulle ha arbetat om den inte blivit sjuk.

Det skulle innebära att det timanställda vårdbiträdet under de första 90 dagarna betraktas som sjuk om hon inte kan arbeta med sitt vanliga jobb.

Utredningen tar också fasta på faktumet att timanställda i dag ofta får lägre sjukpenning än fast anställda, även om de bedöms vara så sjuka att de inte kan ta något jobb alls på arbetsmarknaden.

I dag kan en person som Försäkringskassan betraktar som arbetslös aldrig få högre sjukpenning än 543 kronor om dagen. Tanken med dagens regler är att sjukpenningen inte ska kunna vara högre än a–kassan.

Också detta vill regeringens utredare ändra på. Den timanställda, som skulle arbetat om den inte blivit sjuk, borde få full sjukpenning menar utredningen.

Ytterligare ett förslag till ändringar i sjukreglerna förs fram i utredningen. I dag är huvudregeln att en deltidssjukskriven ska vara borta lika mycket varje dag om något annat inte är medicinskt motiverat.

Det kan ställa till problem för den som anser att det passar bättre att exempelvis vara sjukskriven en hel dag i veckan och jobba fullt resten än att vara borta någon timme om dagen.  

Utredningen föreslår att man ska lätta på reglerna och bevilja annan förläggning av arbetstiden om det ” inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete”, något Försäkringskassan ska komma fram till i samråd med den sjukskrivne, arbetsgivaren och läkare.

– På en föränderlig arbetsmarknad behöver sjukförsäkringen vara följsam och se till den enskildes förutsättningar och behov. Jag ser fram emot att ingående ta del av utredarens förslag, kommenterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) utredningen i ett pressmeddelande.