Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Bara i mars har över 50 000 personer varslats om uppsägning och vi har aldrig sett motsvarande varseltal på så kort tid.

Ett varsel behöver i praktiken inte innebära att du blir av med jobbet – många jobb och företag kommer att räddas med bland annat möjligheten till kortidspermittering.

Men trots flera stödpaket kommer alla jobb inte gå att rädda och arbetslösheten förväntas stiga rejält.

Tillsammans måste vi både möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning på arbetsmarknaden.

En rad branscher har länge vittnat om stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen och att inte kunna anställa i den omfattning de önskar.

Det gäller både i privat och offentlig sektor – inte minst inom välfärden.

Tillsammans måste vi både möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning på arbetsmarknaden

Anna Johansson & Gunilla Svantorp

I Sverige har vi unika möjligheter i form av omställningsavtal som finns tillgängliga genom kollektivavtal och som innebär att du som har blivit uppsagd kan få stöd från en omställningsorganisation, för att snabbt komma tillbaka i arbete.

Omställningsavtalen och de ansvarstagande parterna är två av många skäl till att vår svenska modell står sig stark vid svåra kriser.

Men mer behöver göras och därför genomför vi nu historiska satsningar på utbildning och kompetensförsörjning för att stå rustade när krisen väl vänder.

För att möta framtidens behov av skickliga yrkesarbetare som exempelvis svetsare, barnskötare och undersköterskor ökar vi tidigare satsningar på regionalt yrkesvux med 700 miljoner kronor år 2020.

Genom att staten också tar över hela kostnaden, möjliggör vi snabba och välriktade satsningar på lokal nivå.

Därtill satsar vi på arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar i hela landet, vilket innebär att redan i år får flera tusen individer möjlighet att utbilda sig för att sedan ta de jobb som kommer finnas tillgängliga på arbetsmarknaden.

Även högre utbildning behövs för att vidareutveckla tidigare kompetens, för att ställa om till en annan inriktning eller nytt yrke. I denna omställning spelar våra högskolor och universitet en viktig roll.

De behöver rustas för att kunna erbjuda mer utbildning på distans, tillhandahålla fler platser på sina sommar- och kvällskurser men också för att fler ska kunna få möjlighet att antas till sin drömutbildning.

Därför ser vi nu till att ytterligare 9 300 personer kommer att antas till en kurs eller utbildning redan 2020.

Rätten till trygghet i livets olika skeden är en grundbult i socialdemokratin – det är själva kärnan i det starka samhället. Du som förlorar jobbet eller riskerar att förlora jobbet till följd av Coronakrisen ska inte känna dig ensam.

A-kassan är till för att du som blir arbetslös ska känna ekonomisk trygghet och snabbt komma tillbaka i arbete. Därför gör vi nu a-kassan tryggare och bättre. Vi höjer ersättningarna, gör det lättare att få stöd och ser till att fler omfattas.

Vi socialdemokrater lämnar aldrig löntagare i sticket. Med en trygg a-kassa och bättre utbildningsmöjligheter för omställning, kommer vi ta oss igenom den här krisen.

Vi har en tung och prövande tid framför oss, men vi ska ta oss igenom detta tillsammans. Som ett samhälle – det starka samhället.