Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I mitten av mars valde Filippinerna att införa utegångsförbud. I ett brev riktat till arbetsmarknadsdepartementet tidigare i veckan uppmanar den fackliga organisationen Nagkaisa regeringen att vidta åtgärder.

Bland annat vill man se humanitärt och ekonomiskt stöd för att trygga byggarbetarnas överlevnad.

Kravet har sedan dess även ställts av internationella byggfacket BWI till landets arbetsmarknadsminister Silvestre Bello.

Enligt BWI så är byggföretagen skyldiga de strandade byggarbetarna motsvarande närmare 3,5 miljoner kronor i innestående löner.

Hundratusentals har heller ingen socialförsäkring och står nu helt utan skyddsnät.

– Vi hoppas att den filippinska regeringen snabbt kan lindra byggnadsarbetarnas lidande, säger BWI:s generalsekreterare Ambet Yuson i ett uttalande.

Stora delar av Filippinerna är helt nedstängda, så kallad ”lockdown” till 30 april. Vad som händer därefter har regeringen och president Rodrigo Duterte inte meddelat.

För en vecka sedan hade regeringen lanserat ett stödpaket på motsvarande 50 miljarder kronor för att hjälpa 18 miljoner hushåll med låg inkomst kommande två månader.

I ett tv-sänt tal tidigare i april sa president Duterte att regeringen desperat sökte efter både finansiell hjälp och livsmedel för att klara krisen. Filippinerna, som har 109 miljoner invånare, hade 23 april närmare 7 000 smittade i covid-19 och 446 döda.