Den 13 mars borde ha varit en helt vanlig arbetsdag för den 55-årige lastbilschauffören i Örnsköldsvik, men så blev det inte. När han svängde in på skogsvägen utanför Örnsköldsvik för att lasta av kabeltrummor från flaket visste han ännu inte att det här uppdraget skulle bli hans sista. 

Han klämdes så illa att hans liv inte gick att rädda. 

Hittills i år har fem personer gått till jobbet utan att komma hem igen. Fempersoner har offrat sina liv när före-tagens säkerhetsansvar brustit.

Förra året avled 46 personer i arbetsplatsolyckor. Det är nästan ett dödsfall i veckan. 

Och riskerna att dö på jobbet är mycket större inom vissa yrken än andra. De mest riskabla jobben finns inom byggverksamhet, transport, magasinering samt jord- och skogsbruk. 

Det är inom dessa branscher som förebyggande risk- och arbetsmiljöarbete är särskilt viktigt men där alldeles för lite görs. Detta syns inte bara i vilka som dör på jobbet utan också i arbetsrelaterade skador.

Att regeringen sedan 2016 haft en särskild strategi för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsplats-olyckor märks inte alls i statistiken.

Tvärtom ökar arbetsplatsolyckorna i vårt land. Sedan 2009 pekar kurvorna för antalet olyckor stadigt uppåt. 

Särskilt ökar fall-, ras- och rörelseolyckor och ofta resulterar skadorna i långvariga besvär för de anställda. 

Alldeles för sällan leder dessa olyckor till ökad säkerhet för att olyckorna inte ska upprepas. Detta innebär att ständigt fler arbetare riskerar sina liv på jobbet.

Statistiken säger mycket men kan inte mäta innebörden av ett förlorat människoliv.

Att lastbilschauffören i Örnsköldsvik i ett slag miste livet är en katastrof för hans närmaste. Hans familj, vänner och arbetskamrater har fått finna sig att mista en medmänniska i det cyniska lotteriet om döden på jobbet. 

Och det finns inga vinnare i det lotteriet. Men medan arbetarnas insatser är det dyraste de äger, sina egna fysiska liv, är företagens insatser minimala. 

Arbetsgivarens förluster när en arbetare dör märks knappt.

Att det sker så många arbetsplatsolyckor är enligt Arbetsmiljöverkets färska rapport orimligt. Rapporten visar att de allra flesta arbetsplatsdödsfall som skett hade kunnat undvikas och det relativt lätt.

Det handlar i korthet om ökade satsningar, mer kunskap och bättre planering för företagen. 

Följs de råden behöver heller inga fler arbetare dö på jobbet.

Svenska arbetsgivare måste ta döden på jobbet på största allvar. För det riggade lotteriet där arbetare vet att varje arbetsdag kan vara den sista måste få ett stopp.