I förra veckan lovade regeringen att de som smittas av coronaviruset i jobbet ska omfattas av den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

Men den försäkring vid arbetsskada som du har genom kollektivavtal, TFA, ger i dag ingen ersättning om du drabbas av Covid 19.

LO och PTK har därför gemensamt begärt förhandling med Svenskt Näringsliv om förändringar i TFA.

En förhandlingsframställan skickades med mejl igår och har sänts med vanlig post i dag, fredag.

– Det vore skönt att få ge medlemmarna beskedet att försäkringen täcker dem, även om det är en klen tröst för den som blir allvarligt sjuk, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Vi hoppas få en förändring på plats snabbt. Vi vill i första hand ha en tidsbegränsad lösning.

Torbjörn Johansson riktar samtidigt en skarp uppmaning till alla LO-medlemmar som utsätts för smittorisk i sitt arbete:

– Se till att få all skyddsutrustning ni behöver. Acceptera inte hänvisningar till att det saknas skyddsmaterial. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ni inte utsätts för fara.

– Stå på er. Lägg skyddsstopp. Inga LO-medlemmar ska utsättas för smittorisk i jobbet.

Torbjörn Johansson har fått flera vittnesmål om att anställda i LO-yrken utsätts för uppenbar risk att bli smittade.

I ett fall tog två anställda vid ett äldreboende hand om en misstänkt covid-sjuk person iförda vanlig klädsel, utan handskar eller annat skydd – trots att samma person bars ut på bår av ambulanspersonal i full skyddsutrustning, ”som rymddräkter”.

– Det är åt helvete att våra medlemmar är så utsatta, säger Torbjörn Johansson. Det här är en klassfråga.