För några dagar sedan släppte arbetsförmedlingen siffror på hur den här månaden hade de högsta varseltalen någonsin.

Högre än krisåren 2008-2009, år som ledde till en arbetslöshet på över 25 procent bland unga. De som har blivit uppsagda nu är framförallt arbetare från restaurang, hotell och handel, branscher där många unga arbetar.

Det är nu vi måste lägga grunden för att vi unga inte ska behöva fastna i arbetslöshet, vi kan stoppa framtidens massarbetslöshet om vi tar till åtgärder nu.

Det finns saker vi kan göra nu för att minska framtidens arbetslöshet. I dag vet vi att det finns många saker som behöver åtgärdas i det här samhället. Vi har en akut bostadsbrist som behöver byggas bort.

Vi behöver anställa mer än 100 000 undersköterskor de kommande tio åren och vi kommer behöva investera i grön energi för att klara klimatförändringarna.

För att nämna några exempel.

Det här är framtidsutmaningar vi kan planera för att lösa genom att redan nu börja utbilda den arbetskraft vi behöver, allt ifrån undersköterskor till ingenjörer.

Detta kan vara en del i att hjälpa alla de människor som nu hamnar i arbetslöshet. Att putta in dem i utbildningar för framtidens yrken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) släppte nyligen en lista på de samhällsbärande yrken som fortsatt har rätt till barnomsorg även om förskolor och skolor stänger.

Det här är alltså yrken som är samhällets allra nödvändigaste, det är inga ekonomikonsulter eller pr-människor, utan elektriker, sjukvårdspersonal och postanställda som är bärare av samhället.

Vi står inför en av de största ekonomiska kriserna i historien och det är dags att vi börjar planera på hur vi ska komma ur den och hur vi ska undvika massarbetslöshet

Henrik Malmrot

Detta borde också spegla utbildningspolitiken, att utbilda till de yrken vi behöver för att bära samhället även i framtiden.

Vi lider brist inom just de här samhällsbärande yrkena i Sverige.

Därför bör vi se över vilka som är framtidens bristyrken och prioritera dem i vår arbetsmarknadspolitik.

Vi kommer inte ha ett fungerande samhälle om vi exempelvis inte har en fungerande vård. Det kommer behöva utbildas mycket vårdpersonal i framtiden för att kunna säkra just det.

Studielön borde därför införas för de som studerar till bristyrken på komvux, yrkeshögskola eller högskoleutbildningar. Vi vet att de här människorna behövs för att säkra framtida samhällsservice och välfärd.

Då borde vi också betala dem för att utbilda sig till det.

Det behövs en politik som inte bara tänker ett val i taget utan som planerar för framtidens behov.

Vi står inför en av de största ekonomiska kriserna i historien och det är dags att vi börjar planera på hur vi ska komma ur den och hur vi ska undvika massarbetslöshet.

Framtidens ungdomsarbetslöshet går att stoppa om vi ser till att alla de som nu tvingas ut i arbetslöshet kan utbilda sig eller omskola sig till samhällets bristyrken.

Arbetslöshet går att undvika men då handlar det om att sätta de arbetslösa och samhället först, inte kortsiktig politik för storbolag och miljardärer.