I mars slopade regeringen karensavdraget för att den som är sjuk inte skulle gå till jobbet. För den som varit sjuk har arbetsgivaren redan gjort karensavdraget.

Får att få igen pengarna ska man ansöka hos Försäkringskassan. Och från i dag, tisdag den 7 april, går det att ansöka om ersättning retroaktivt från och med den 11 mars. 

Enligt Försäkringskassan ska ersättningen betalas ut inom tre till fem arbetsdagar.

– Vi räknar med att klara det, trots hög belastning, säger Gustav Berg, Försäkringskassans presstjänst till Kommunarbetaren.

Ersättningen för den som är anställd är ett schablonbelopp på 700 kronor, som gäller oavsett hur stort karensavdraget är.

Det betyder att vissa inte kompenseras fullt ut. Samtidigt innebär det att den som har en lägre inkomst kan få en högre ersättning än det avdrag som gjorts. 

Generellt är karensavdraget 20 procent av veckolönen, exakt hur det beräknas avgörs av vilket kollektivavtal som gäller.

Slopat karensavdrag gäller även den som inte har jobb.

– Om man är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen görs inget karensavdrag. Då ansöker man direkt om sjukpenning hos Försäkringskassan, säger Gustav Berg.

Samma gäller den som är föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Även egenföretagare ersätts, liksom den som både är egenföretagare och har en anställning. I det fallet gäller 804 kronor per dag de första två veckorna.

Samtidigt har kravet på läkarintyg slopats, det betyder att Försäkringskassan inte kommer att kräva läkarintyg de tre första veckorna. Detta tillämpas retroaktivt från den 13 mars. 

Den som är hemma för vård av sjukt barn behöver inte längre skicka in läkarintyg efter sju dagar.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.